Zapisy do Szkoły Podstawowej

Od dnia 15 marca 2019 r zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej.

Więcej informacji oraz dokumenty związane z rekrutacją znajdują się w Dokumentach w zakładce Rekrutacja pod tym linkiem

REKRUTACJA

Zapisów dokonywać należy w gabinecie administracji na I piętrze, p. 1-9 w godzinach pracy administracji.

Dodatkowe dyżury pracy administracji:

19.03.2019r. g. 15.00-18.00

21.03.2019   g. 17.00-19.00

26.03.2019   g. 15.00-18.00

ZAPISZ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Strona do logowania dla rodziców biorących udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019-2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Informujemy, że 29 stycznia 2019r Prezydent Miasta Katowice wydał ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Treść dostępna jest na stronie: https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10836/116-2019b.pdf

Szczegółowe informacje zamieszczone będą w zakładce: REKRUTACJA

UWAGA - RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH!!!
Informujemy, że Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, od 05.03.2019r. składają na kolejny rok szkolny DEKLARACJĘ KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. Prosimy o odbiór w/w druków od piątku /1 marca/ - za potwierdzeniem u wychowawców grup. Wypełnioną deklarację /podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów/ należy złożyć w przedszkolu najpóźniej do 11.03.2019r. . Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w naszej placówce.