KALENDARIUM PSZCZÓŁKI

O czym rozmawiamy w październiku w grupie „Pszczółki” ?

 IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

JESIENNA PRZYGODA

KOSZYK PANI JESIENI

SKARBY JESIENI

Tematyka kompleksowa na miesiąc Październik. 

 

Co robimy w październiku?

 • Tworzymy jesienny kącik przyrody.
 • Gromadzimy jesienne skarby (kasztany, żołędzie, szyszki, kolorowe liście z rożnych drzew i krzewów)
 • Śpiewamy jesienne piosenki i uczymy się nowych wierszyków.
 • Rozmawiamy o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie zaobserwowanych podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spacerów
 • Poznajemy zawody w ramach projektu „Zawody w mojej okolicy”.
 • Uczestniczymy w zabawach muzycznych i rytmicznych.
 • Lepimy z plasteliny i malujemy farbami.
 • Uczestniczymy w zabawach w naśladowanie dźwięków, oraz rozpoznawanie dźwięków z otoczenia.
 • Zgodnie się bawimy i stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Samodzielnie korzystamy z toalety.

W miesiącu październiku w naszej grupie obchodzimy:

 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Dzień Zwierząt.

O czym rozmawiamy we wrześniu w grupie „Pszczółki” ?

W PRZEDSZKOLU

NASZE PRZEDSZKOLU

JESTEM BEZPIECZNY

POMOCNA DŁOŃ

Tęcza - Niepubliczny Punkt Przedszkolny: Rytmika - "Kolorowe listki'

Co robimy we wrześniu?

 • Poznajemy teren przedszkola i pracujące w nim osoby.
 • Poznajemy swój znaczek w szatni i łazience.
 • Chodzimy na spacery.
 • Poznajemy imiona dzieci w grupie.
 • Uczymy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe.
 • Staramy się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słuchamy utworów literackich.
 • Uczymy się właściwego zachowania przy stole.
 • Dbamy o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.
 • Przestrzegamy zasad „Kodeksu przedszkolaka”
 • Uczestniczmy w zabawach ruchowych oraz zabawach ze śpiewem.
 • Śpiewamy piosenki.

 Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku "Przedszkole Marzeń" - Grupa V (5-latki)