Innowacyjna działaność placówki

Children: 1

W Naszym Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach pracuje wykwalifikowana kadra innowacyjnych nauczycieli.

Dla NASZYCH uczniów oraz rodziców i społeczności lokalnej tworzymy nowoczesne rozwiązania dla edukacji.

 

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2021-certyfikat dla ZSiP1Katowice

 

Przedstawiamy innowacje wdrożone do realizacji w obecnym roku szkolnym 2020/2021

 

Innowacje realizowane w edukacji wczesnoszkolnej
 
Po naszymu, czyli po śląsku-  edukacja regionalna

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska

Głównym celem innowacji jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach, poznanie gwary śląskiej, legend śląskich. Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej.
 
 Zaprogramuj przyszłość- kodowanie, programowanie dla klas 1-3

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Aleksandra Wallenburg

 

Cel główny:

Rozwój kompetencji cyfrowych, w szczególności związanych z nauką kodowania i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 
 Czytam, więc wiedzę zdobywam
 

Autorzy i nauczyciele uczestniczący:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska 

Cel główny:

Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci.

 
 Innowacje realizowane w II etapie edukacyjnym
 
 DWUMIESIĘCZNIK SZKOLNY
 
Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Daria Polak

 Cele główne:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań uczniów,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • nabywanie umiejętności świadomego korzystania z zasobów technologii komputerowej i uczestniczenia w kulturze.
 
TEATRZYK DWUNASTKA
 

Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Zalewska

Cele główne:

 • rozwijanie uzdolnień artystycznych, zainteresowań uczniów,
 • zdobywanie potrzebnej wiedzy poprzez udział w warsztatach teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • uczenie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych.
 
 Opowiem Ci o Ojczyźnie
 

Autorzy:

Katarzyna Mielcarz, Agnieszka Zalewska, Bogusław Pilch

Cele główne:

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych

 
Maths in English
 

Autorzy i nauczyciele realizujący:

Barbara Kaczmarczyk, Joanna Grecka-Otremba

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, połączone  z wykorzystaniem naturalnych językowych i matematycznych możliwości dziecka oraz stworzenie sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom wykonywać zadania proste i problemowe sformułowane w języku angielskim.

 
 Podstawowe pojęcia i zwroty fizykochemiczne w języku angielskim
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cel główny:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami fizykochemicznymi w języku angielskim.

 
Uczeń – badacz i odkrywca chemii i fizyki
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Zachęcenie i motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania, planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, zgłębiania tajników wiedzy z nauk ścisłych przy wykorzystaniu metody IBSE.

 
 Młody Naukowiec  ZSiP 1 Katowice w Świecie Hydrostatyki i Aerostatyki
 

Autor:

Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Stworzenie odpowiednich warunków do nauki w celu efektywniejszego procesu poznawczego, zastosowanie metody nauczania przez odkrywanie.

 
DWUJĘZYCZNA DWUNASTKA
 

Autorzy:

Alicja Kosek, Barbara Kaczmarczyk, Mateusz Motyl

Cele główne:

Wzbogacenie zajęć z przedmiotów wiodących w szczególności matematyki i biologii, i j. angielskiego. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim wśród uczniów klas VII i VIII.

 
 Planuję swoją przyszłość
 

Autorzy:

Renata Nowak, Mateusz Motyl

Cele główne:

Urozmaicenie lekcji z wychowawcą, kształtowanie wśród uczniów umiejętności wyboru ścieżki edukacyjnej, zawodowej.

 
Zieleń to życie
 

 Autor: Damian Labuszka

Nauczyciele realizujący innowację:

Damian Labuszka, Anna Lauer-Wochnik

Cel główny:

Poprawa estetyki terenu zielonego wokół szkoły i w salach lekcyjnych.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl