Children: 1

Podczas konferencji XI FORUM KMO w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie prezentowaliśmy podczas Giełdy Inicjatyw wytwory pracy projektowej uczniów z różnych klas, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz innego kręgu kulturowego. Pokazaliśmy robociki hydrauliczne, omówiliśmy wyniki badania zanieczyszczeń pyłowych w ramach projektu "Badacze KMO". Zaprezentowaliśmy wspaniałe zdjęcia wykonane nakładką na telefony komórkowe.

Dodatkowo promowaliśmy nasz Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii "Międzygwiezdny pył".

Warto zaznaczyć, że opiekunką szkolnego klubu KMO Młody Naukowiec ZSiP1Katowice jest Pani dr Joanna Grecka-Otremba, która reprezentowała Zespół podczas Giełdy Inicjatyw. Pani Joanna jest również koordynatorem projektu Erasmus+, pt. "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją", który jest realizowany w naszym Zespole w latach 2020-2022.

Tags:

Children: 1

Podczas wrześniowego II Kongresu Nauczycieli Fizyki, który w tym roku odbywał się w Krakowie, Pani dr Joanna Grecka-Otremba przedstawiła poster pt. Młodzi Naukowcy ZSiP1Katowice w akcji.

Materiały tam zawarte wypracowane zostały przez uczniów klasy 6. Badania pokazane i omawiane dotyczyły zanieczyszczenia i środowiska Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Warto wspomnieć, że przez pół roku uczniowie brali udział w Ogólnopolskim projekcie badawczym pt. Ogólnopolskim projekcie badawczym „Badacze KMO 2022 – Śląsk i Mazowsze”„Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe”. Nad projektem czuwało Centrum Nauki Kopernik oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Opisana metoda pracy świetnie się wpisuje również w podsumowanie rezultatów projektu "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją", Erasmus+. Nauczyciele poszerzają swój warsztat pracy z uczniami z SPE, wielokulturowym, zdolnym.

Abstrakt

Młodzi Naukowcy ZSiP1Katowice to klub skupiający uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach. W naszej placówce klubowicze wybrali ekologiczny oraz kosmiczny charakter działań.

W Karcie Klubu Młodego Odkrywcy zapisano, iż misją programu KMO jest rozwój różnych umiejętności klubowiczów poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki. Nauczanie przez dociekanie, to główna metoda pracy klubowiczów. To klubowicz, we współpracy z grupą, eksperymentuje, obserwuje oraz wyciąga wnioski. Rozwój kompetencji STEAM klubowiczów jest zauważalny a projekty, nad którymi pracują młodzi ludzie bardzo ciekawe, m.in. badanie wpływu zanieczyszczeń pyłowych, budowa czujnika zanieczyszczeń czy badanie wpływu promieniowania UV na poziom witaminy D. Wśród klubowiczów znajdują się uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się, z doświadczeniem migracyjnym, z innego kręgu kulturowego. Podczas pracy projektowej uczniowie wykorzystują materiały, aplikacje, przyrządy ogólnie dostępne w swoich badaniach. Przedstawione zostaną rezultaty prac nad jednym z projektów badawczych.

Tags:

Children: 1

Uczestnicy kursu " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" przygotowali gazetkę dot. uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. Poznanie dzieci i ich postrzegania świata jest ważne, gdyż w ten sposób pomożemy wszystkim razem poznawać się, pracować i uczyć się.

Przedstawione działania są rezultatem nabytej wiedzy i umiejętności uczestników kursów zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją", Erasmus+.

 

Tags:

Children: 1

Nasi nauczyciele nie próżnują i wiedzę, którą nabyli podczas wyjazdów zagranicznych, próbują przekazać innym w ramach WDN. Uczestnicy projektu "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją" promują również idee wyjazdów na kursy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, finansowanego przez Unię Europejską. Poniżej przygotowana przez uczestników gazetka podsumowująca dwa kursy, pt. " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego".

Tags:

Children: 1

 

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach realizuje projekt pt. "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją" finansowany w ramach programu Erasmus+. Całkowity koszt dofinansowania projektu to 35 365 €. Czas trwania: 1.10.2020-30.09.2022

  

 W tym tygodniu zakończyła się mobilność kadry Naszego Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach w Hiszpanii. Po wielu nieprzewidzianych okolicznościach związanych z sytuacją epidemiczną w Europie i na świecie mogliśmy zrealizować udział 10 nauczycieli (różnych specjalności) w dwóch kursach: "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"- 5 nauczycieli oraz "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego" - 5 nauczycieli.

 

Nasz partner zagraniczny Europuente-Spanish Project Partner, Callejón del Ángel 3, 18006 Granada wspaniale wszystko przygotował i zrealizował wg wcześniejszych ustaleń z koordynatorem projektu. W wolnych chwilach, dzięki bardzo bogatemu programowi kulturowemu, nauczyciele mieli możliwość: uczestniczenia w pokazie flamenco, zwiedzenia Alhambry oraz uczestnictwa w wycieczce do Córdoby. Serdecznie dziękujemy Europuente-Spanish Project Partner za pełen profesjonalizm i bardzo miłą atmosferę!

Projekt "Cyfrowy nauczyciel- nauczyciel z pasją" obejmuje działania w zakresie podniesienia, usystematyzowania wiedzy i umiejętności w dziedzinach:              
- pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się,     
- pracy z uczniem wielokulturowymi,
- wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej oraz
- przełamywanie barier językowych.

Cele projektu:

- nauka i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,

- wykorzystanie ICT w nauczaniu,

- stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla ucznia i rodzica,

- wypracowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, z odmiennej kultury, cudzoziemcy, uczniowie zdolni, z chorobami przewlekłymi, o różnym statusie społecznym,

- opracowanie na podstawie doświadczeń i obserwacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w placówce,

- ewaluacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych pod kątem nowych zdobytych umiejętności podczas mobilności,

- wdrożenie działań eksperymentu pedagogicznego mającego na celu polepszenie jakości pracy szkoły w sferze komunikacji w języku angielskim.

- mobilizowanie nauczycieli w zaangażowanie się w realizację projektów europejskich,

- pozyskiwanie nowych kontaktów do współpracy międzynarodowej w ramach mobilności nauczycieli oraz uczniów oraz

- promocja placówki nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, międzynarodowo.

Koordynator projektu: dr Joanna Grecka-Otremba

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl