Children: 1

Uczestnicy kursu " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" przygotowali gazetkę dot. uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. Poznanie dzieci i ich postrzegania świata jest ważne, gdyż w ten sposób pomożemy wszystkim razem poznawać się, pracować i uczyć się.

Przedstawione działania są rezultatem nabytej wiedzy i umiejętności uczestników kursów zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu "Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją", Erasmus+.

 

Tags:

Children: 1

Nasi nauczyciele nie próżnują i wiedzę, którą nabyli podczas wyjazdów zagranicznych, próbują przekazać innym w ramach WDN. Uczestnicy projektu "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją" promują również idee wyjazdów na kursy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, finansowanego przez Unię Europejską. Poniżej przygotowana przez uczestników gazetka podsumowująca dwa kursy, pt. " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego".

Tags:

Children: 1

 

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach realizuje projekt pt. "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją" finansowany w ramach programu Erasmus+. Całkowity koszt dofinansowania projektu to 35 365 €. Czas trwania: 1.10.2020-30.09.2022

  

 W tym tygodniu zakończyła się mobilność kadry Naszego Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach w Hiszpanii. Po wielu nieprzewidzianych okolicznościach związanych z sytuacją epidemiczną w Europie i na świecie mogliśmy zrealizować udział 10 nauczycieli (różnych specjalności) w dwóch kursach: "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"- 5 nauczycieli oraz "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego" - 5 nauczycieli.

 

Nasz partner zagraniczny Europuente-Spanish Project Partner, Callejón del Ángel 3, 18006 Granada wspaniale wszystko przygotował i zrealizował wg wcześniejszych ustaleń z koordynatorem projektu. W wolnych chwilach, dzięki bardzo bogatemu programowi kulturowemu, nauczyciele mieli możliwość: uczestniczenia w pokazie flamenco, zwiedzenia Alhambry oraz uczestnictwa w wycieczce do Córdoby. Serdecznie dziękujemy Europuente-Spanish Project Partner za pełen profesjonalizm i bardzo miłą atmosferę!

Projekt "Cyfrowy nauczyciel- nauczyciel z pasją" obejmuje działania w zakresie podniesienia, usystematyzowania wiedzy i umiejętności w dziedzinach:              
- pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się,     
- pracy z uczniem wielokulturowymi,
- wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej oraz
- przełamywanie barier językowych.

Cele projektu:

- nauka i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,

- wykorzystanie ICT w nauczaniu,

- stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla ucznia i rodzica,

- wypracowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, z odmiennej kultury, cudzoziemcy, uczniowie zdolni, z chorobami przewlekłymi, o różnym statusie społecznym,

- opracowanie na podstawie doświadczeń i obserwacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w placówce,

- ewaluacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych pod kątem nowych zdobytych umiejętności podczas mobilności,

- wdrożenie działań eksperymentu pedagogicznego mającego na celu polepszenie jakości pracy szkoły w sferze komunikacji w języku angielskim.

- mobilizowanie nauczycieli w zaangażowanie się w realizację projektów europejskich,

- pozyskiwanie nowych kontaktów do współpracy międzynarodowej w ramach mobilności nauczycieli oraz uczniów oraz

- promocja placówki nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, międzynarodowo.

Koordynator projektu: dr Joanna Grecka-Otremba

Tags:

Children: 1

Od roku w naszej szkole realizowany jest projekt "Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją" w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.

Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA101-081068

 Cele projektu:

- nauka i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,

- wykorzystanie ICT w nauczaniu,

- stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla ucznia i rodzica,

- wypracowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, z odmiennej kultury, cudzoziemcy, uczniowie zdolni, z chorobami przewlekłymi, o różnym statusie społecznym,

- opracowanie na podstawie doświadczeń i obserwacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w placówce,

- ewaluacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych pod kątem nowych zdobytych umiejętności podczas mobilności,

- wdrożenie działań eksperymentu pedagogicznego mającego na celu polepszenie jakości pracy szkoły w sferze komunikacji w języku angielskim.

- mobilizowanie nauczycieli w zaangażowanie się w realizację projektów europejskich,

- pozyskiwanie nowych kontaktów do współpracy międzynarodowej w ramach mobilności nauczycieli oraz uczniów oraz

- promocja placówki nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, międzynarodowo.

 Projekt "Cyfrowy nauczyciel- nauczyciel z pasją" obejmuje działania w zakresie podniesienia, usystematyzowania wiedzy i umiejętności w dziedzinach:              
- pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się,     
- pracy z uczniem wielokulturowymi, - wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej oraz
 - przełamywanie barier językowych.

Planujemy wziąć udział w kursach szkoleniowych za granicą podczas 4 rożnych mobilności, w których weźmie udział 20 nauczycieli, różnych specjalności. Nauczyciele staną się mentorami dla tych wszystkich osób, które nie będą uczestniczyć w mobilnościach.

Czas trwania: 1.10.2020-30.09.2022

Przed naszymi nauczycielami 2 kursy już w lutym 2022r.
- Rimini, Włochy - kurs szkoleniowy " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"  
- Malaga, Hiszpania - kurs szkoleniowy "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego".

Kursy metodyczne trwać będą 5 dni plus 2 dni na podróż.

Całkowity koszt dofinansowania (z wniosku): 35 365

 Koordynator i autor projektu: Joanna Grecka-Otremba

Tags:

Children: 1

Spieszymy poinformować, że wniosek ZSiP 1 Katowice został pozytywnie rozpatrzony przez Narodową Agencję i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.

Krótko po projekcie.

 

Tytuł: Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją

Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA101-081068

 

Cele projektu:

- nauka i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,

- wykorzystanie ICT w nauczaniu,

- stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla ucznia i rodzica,

- wypracowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, z odmiennej kultury, cudzoziemcy, uczniowie zdolni, z chorobami przewlekłymi, o różnym statusie społecznym,

- opracowanie na podstawie doświadczeń i obserwacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w placówce,

- ewaluacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych pod kątem nowych zdobytych umiejętności podczas mobilności,

- wdrożenie działań eksperymentu pedagogicznego mającego na celu polepszenie jakości pracy szkoły w sferze komunikacji w języku angielskim.

- mobilizowanie nauczycieli w zaangażowanie się w realizację projektów europejskich,

- pozyskiwanie nowych kontaktów do współpracy międzynarodowej w ramach mobilności nauczycieli oraz uczniów oraz

- promocja placówki nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, międzynarodowo.

 

Projekt "Cyfrowi nauczyciele- nauczyciele z pasją" obejmuje działania w zakresie podniesienia, usystematyzowania wiedzy i umiejętności w dziedzinach:              
- pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się,     
- pracy z uczniem wielokulturowymi, - wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej oraz
 - przełamywanie barier językowych.

Planujemy wziąć udział w kursach szkoleniowych za granicą podczas 4 rożnych mobilności, w których weźmie udział 20 nauczycieli, różnych specjalności. Nauczyciele staną się mentorami dla tych wszystkich osób, które nie będą uczestniczyć w mobilnościach.

Czas trwania: 1.10.2020-30.09.2022

Planujemy następujące 4 kursy 5-dniowe:         
- czerwiec/lipiec 2021 Malaga, Hiszpania - kurs szkoleniowy " Cyfrowe narzędzia w praktyce nauczycielskiej",
 - czerwiec/lipiec 2021 Cork, Irlandia - kurs językowy       
- styczeń/luty 2022 Rimini, Włochy - kurs szkoleniowy " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"  
- styczeń/luty 2022 Malaga, Hiszpania - kurs szkoleniowy "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego"

Kursy metodyczne oraz językowe trwać będą 5 dni plus 2 dni na podróż.

Całkowity koszt dofinansowania (z wniosku): 35 365

 Koordynator i autor projektu: Joanna Grecka-Otremba

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl