Children: 1

Spieszymy poinformować, że wniosek ZSiP 1 Katowice został pozytywnie rozpatrzony przez Narodową Agencję i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna.

Krótko po projekcie.

 

Tytuł: Cyfrowy nauczyciel-nauczyciel z pasją

Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA101-081068

 

Cele projektu:

- nauka i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,

- wykorzystanie ICT w nauczaniu,

- stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla ucznia i rodzica,

- wypracowanie form i metod pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, z odmiennej kultury, cudzoziemcy, uczniowie zdolni, z chorobami przewlekłymi, o różnym statusie społecznym,

- opracowanie na podstawie doświadczeń i obserwacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w placówce,

- ewaluacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych pod kątem nowych zdobytych umiejętności podczas mobilności,

- wdrożenie działań eksperymentu pedagogicznego mającego na celu polepszenie jakości pracy szkoły w sferze komunikacji w języku angielskim.

- mobilizowanie nauczycieli w zaangażowanie się w realizację projektów europejskich,

- pozyskiwanie nowych kontaktów do współpracy międzynarodowej w ramach mobilności nauczycieli oraz uczniów oraz

- promocja placówki nie tylko lokalnie, ale ogólnopolsko, międzynarodowo.

 

Projekt "Cyfrowi nauczyciele- nauczyciele z pasją" obejmuje działania w zakresie podniesienia, usystematyzowania wiedzy i umiejętności w dziedzinach:              
- pracy z uczniem ze specyficznymi problemami w uczeniu się,     
- pracy z uczniem wielokulturowymi, - wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej oraz
 - przełamywanie barier językowych.

Planujemy wziąć udział w kursach szkoleniowych za granicą podczas 4 rożnych mobilności, w których weźmie udział 20 nauczycieli, różnych specjalności. Nauczyciele staną się mentorami dla tych wszystkich osób, które nie będą uczestniczyć w mobilnościach.

Czas trwania: 1.10.2020-30.09.2022

Planujemy następujące 4 kursy 5-dniowe:         
- czerwiec/lipiec 2021 Malaga, Hiszpania - kurs szkoleniowy " Cyfrowe narzędzia w praktyce nauczycielskiej",
 - czerwiec/lipiec 2021 Cork, Irlandia - kurs językowy       
- styczeń/luty 2022 Rimini, Włochy - kurs szkoleniowy " Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"  
- styczeń/luty 2022 Malaga, Hiszpania - kurs szkoleniowy "Integracja i praca z uczniem z innego kręgu kulturowego"

Kursy metodyczne oraz językowe trwać będą 5 dni plus 2 dni na podróż.

Całkowity koszt dofinansowania (z wniosku): 35 365

 Koordynator i autor projektu: Joanna Grecka-Otremba

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:35 - 11:20
 • Lekcja 5: 11:40 - 12:25
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl