Children: 120

   Dnia 1 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów katowickich szkół poświęcone kulturze słowa pt. „Moje słowo – moja odpowiedzialność”.

   Duże zaangażowanie uczniów w dyskusję ukazało, jak ważny i bliski młodzieży jest to temat. Wymiana spostrzeżeń i uwag doprowadziła dyskutantów do stwierdzenia, iż świat byłby dużo lepszy, gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że ich słowa nienawiści wypowiadane w świecie rzeczywistym jak i w Internecie potrafią człowieka bardzo mocno skrzywdzić.

   Uczniowie po zakończeniu spotkania stwierdzili, że dyskusja nad odpowiedzialnością za słowa wypowiadane i napisane jest absolutnie potrzebna.

Tags:

Children: 120

Jednym z założeń naszego projektu jest zwiększanie jakości pracy z uczniem starszym. Poniżej prezentacja przygotowana przez panią Alicję Krupińską, psychologa szkolnego, uczestnika projektu PO WER. Tematyka prezentacji została podyktowana koniecznością zdobycia dodatkowej wiedzy dotyczącej uczniów klas starszych w związku z reformą oświaty. Praca edukacyjna i wychowawcza z uczniem starszym jest bardzo istotna z uwagi na potrzebę zwiększenia efektywności kształcenia i ukierunkowania postaw życiowych dorastającego człowieka. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ >>>

Tags:

Children: 120

Cwiczenia nadesłała Pani Barbara Kaczmarczyk

 

Scenariusz nr 1

ćwiczenie 1 - Match the sentence beginnings with the correct endings.

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy czytanie, słuchanie  oraz słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

Ćwiczenie można dostosować do dowolnego przedmiotu, na dowolnym poziomie.

Należy wyciąć paski z częściami zdań (załączniki 1 i 2) - początek lub koniec zdania. Jeśli klasa liczy więcej uczniów niż jest zdań, można dodać własne zdania lub skopiować już napisane. Warianty ćwiczenia:

 1. a) Praca w parach - przy mniejszej liczbie zdań.

Jeden uczeń otrzymuje paski papieru z początkiem zdań, drugi paski z zakończeniem zdań. Pierwszy uczeń wybiera zdanie i odczytuje je, zadaniem drugiego ucznia jest dopasowanie odpowiedniego zakończenia zdania.

 1. b) Praca w czwórkach

Jedna para otrzymuje paski z początkiem zdań, druga paski z zakończeniem zdań.

 1. c) Praca z małą grupą uczniów np. na kółku matematycznym

Nauczyciel ma paski z początkiem zdań, każdy  uczeń otrzymuje jeden lub dwa paski
z zakończeniem zdań. Nauczyciel czyta początek zdania, uczeń, który zna jego zakończenie zgłasza się i odczytuje swoją odpowiedź.

 1. d) Praca z całą klasą

Każdy uczeń otrzymuje pasek z początkiem lub końcem zdania. Jeden uczeń czyta głośno początek zdania. Uczeń, który ma pasek z zakończeniem zdania, zgłasza się i odczytuje informację na pasku. Jeśli zakończenie jest nieprawidłowe kolejny uczeń ma szansę podać prawidłową odpowiedź.

Przykładowe zdania:

Dział "Czworokąty" - załącznik nr 1

Dział "Podzielność liczb" - załącznik nr 2

 

 załącznik nr 1

Trapezoid is a quadrilateral

with at least one pair of parallel sides.

Isosceles trapezoid is a trapezoid

in which the arms are of equal length.

Right-angled trapezoid is a trapezoid

that has at least one right angle.

Parellelogram is a quadrilateral

which has two pairs of parallel sides.

Diamond is a quadrilateral

that has all sides of equal length.

Rectangle is a quadrilateral

whose all angles are right angles.

Square is a rectangle

that has all sides of equal length.

The diagonals of a parallelogram

intersect at their midpoint.

Diagonals of a diamond

intersect at their midpoint and are perpendicular.

Diagonals of a rectangle

are of equal length and intersect at the midpoint.

Diagonals of a square

are of equal length, intersect at the midpoint and are perpendicular.

The sum of the measures of the angles

of a quadrilateral is 360o.

 

Załącznik nr 2

 

A number is divided by 2

when its last digit is 0, 2, 4, 6, 8.

A number is divided by 5

when its last digit is 0 or 5.

A number is divided by 10

when its last digit is 0.

A number is divided by 100

when its two last digits are 00.

A number is divided by 3

when the sum of its digits is divisible by 3.

A number is divided by 9

when the sum of its digits is divisible by 9.

A prime number

has only two divisors.

A prime number

Is only divided by itself and 1.

Numbers 0 and 1

are not prime or composite numbers.

A composite number

has more than two div

 

 

 Scenariusz nr 2

 

ćwiczenie 2

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

a) Match words to the picture.

right-angled triangle             acute triangle             isosceless triangle

equilateral triangle               obtuse triangle

 

 

 

   b) Match words to the picture.

 

rectangle        parallelogram             diamond         trapezoid        square

 

 

 

 

 

 

Scenariusz nr 3

 

ćwiczenie 3

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

 

a) Answer the questions - choose the correct name of triangle from the list below

right-angled triangle                       acute triangle                         isosceless triangle

                             equilateral triangle               right-angled isoscelles triangle
 1. Which triangle has all heights of the same length? .............................................................
 2. Which triangle has two sides of the same length? ...............................................................
 3. Which triangle has all sides of the same length? .................................................................
 4. Which triangle has three acute angles? ...............................................................................
 5. Which triangle has two angles of measure 45o? ..................................................................
 6. Which triangle has two heights of the same length? ...........................................................
 7. Which triangle has two angles of the same measure? .......................................................
 8. Which triangle has an angle of measure 90o? ......................................................................

 

 Scenariusz nr 4 

ćwiczenie 4

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

 1. a) Answer the questions - match the name of polygons (the first letter of the polygons is given).

 

 

 1. Which D has all sides of equal length?                 .............................................................
 2. Which P has five sides?                                     ..............................................................
 3. Which T has at least one pair parallel sides?         .............................................................
 4. Which R has all right angles?              ...............................................................................
 5. Which S has four sides of the same length and four angles of the same measure?  ..................................................................
 6. Which H has six sides?                                       ...........................................................
 7. Which P has two pairs of parallel sides?               ...........................................................

 

Tags:

Children: 120

Ćwiczenia od  Pani Agaty Klepek: The Moon

 

Ćwiczenia od Pani Elżbiety Baron – Magaj      MY OWN CLIL

czyli proste ćwiczenia wprowadzające język angielski na przyrodzie i geografii.

1.  Z podanej puli wyrazów dobierz po 4 zwiazane z danym krajobrazem: sand, shell, dune, spring, camel, glacier, rocks, seagull, coast,  wave, top, oasis.

 

Mountains

Seaside

Deserts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Z rozsypanki ułóż nazwy narządów wewnętrznych człowieka (mózg, żołądek, wątroba, serce, płuco, nerka).

- revil

-hethar

-mastoch

-niarb

-kindey

-glun

3.  Połącz 3 wyrazy (po jednym z każdej kolumny) o tym samym znaczeniu.

            - evaporation          - transpiracja          - parowanie wody

            - transpiration         - ewaporacja       - parowanie roślin

4.  Znajdź w wężu 3 wyrazy związane z rzeźbą krasową.

               Bieroslastalactitereacavestreariesbeinierstalagmitereachestsssssss

Te proste ćwiczenia są maleńką cegiełką w budowaniu CLIL, czyli wprowadzanie elementów języka obcego na innych przedmiotach. Korzyści jakie dzięki temu zyskują uczniowie są wielorakie, ale przede wszystkim nabierają świadomości praktycznego stosowania wyrazów poznanych na lekcjach języka angielskiego, rozwijają słownictwo i uświadamiają sobie, że wiedza stanowi całość, pomimo podziału na przedmioty szkolne.

Ćwiczenia można zaadaptować na potrzeby innych przedmiotów szkolnych.               

 

 

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:35 - 11:20
 • Lekcja 5: 11:40 - 12:25
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl