Children: 1

Zapraszamy do udziału w konkursie rekomendowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pt. "Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości”

Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych, rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego, doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych, wykorzystanie techniki komiksu do przedstawienia w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w załączonym regulaminie.

 

Termin oddania prac - etap szkolny: 30.03.2020

Nad konkursem opiekę w szkole sprawuje pani dr Joanna Grecka-Otremba.

Regulamin konkursu pod linkiem:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/moj-przyszly-zawod-zawodem-przyszlosci-konkurs-na-komiks-o-tematyce-zawodowej/

 

Z regulaminu konkursu:

1.3.Konkurs jest skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych :

 • uczniowie klas 4-6,
 • uczniowie klas 7-8.

3.1. Każdy uczestnik może nadesłać max 4 plansze narysowanego komiksu zgodne z tytułem i celami Konkursu  opisanymi w pkt 1.2 oraz warunkami  określonymi w pkt 3.3 i 3.4

3.2. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.

3.3. Zakres tematyczny prac powinien być związany z wybranym przez autora pracy zawodem i uwzględniać m.in.: wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje kandydata do wybranego zawodu, warunki wykonywania pracy, możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia.

3.4. Format pracy:

 • papier lub karton formatu A4,
 • technika komiksowa – plansza tematyczna (max.4),
 • plansze należy połączyć w sposób trwały.

3.5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

 • Imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor,
 • Nazwa i adres szkoły.

3.6. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział małoletniego  w konkursie komiksowym „Mój przyszły zawód zawodem przyszłości”  (wzór w Załączniku do Regulaminu Konkursu). Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia będą dyskwalifikowane.

3.7. Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu tel.32 606 30 22.

 

ZAPRASZAMY!!!

Children: 1

Konkurs  historyczny na komiks „Polska Walcząca”

1.Organizator – pani Katarzyna Mielcarz i pani Daria Polak

2.Cele konkursu:  

* Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny . 

* Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu  polskiego. 

* Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  w różnych źródłach.  

* Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.   

* Pogłębienie wiedzy na temat okupacji hitlerowskiej i form walki z okupantem.

* Kreatywne przedstawienie zdobytej wiedzy.

3.Adresaci – uczniowie klas IV - VIII

 1. Zakres tematyczny:

* Polskie Państwo Podziemne

* Ruch oporu w okupowanej Polsce

* Formy walki z hitlerowskim okupantem

* Armia Krajowa i inne formacje zbrojne

* Akcje zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego

* Szare Szeregi

 1. Sposób przeprowadzenia szkolnego konkursu:

 Zadaniem uczniów jest przygotowanie KOMIKSU nawiązującego do tematyki konkursu.

Format pracy dowolny.

6.Terminarz:

Starannie wykonane i podpisane  prace należy oddać do nauczycieli historii do 27 marca 2020 roku.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 8 kwietnia  2020 roku.

Children: 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszych Konkursach, które realizowane są w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego pt. "Polski Złoty ma 100lat" w ramach edukacji ekonomicznej.

Zamieszczamy link do regulaminu konkursu "Mistrz Eurobiznesu" oraz "Mistrz Monopoly": Regulaminy konkursów "Mistrz Monopoly" i "Mistrz Eurobiznesu".

W Naszej szkole etapy szkolne odbywają się wg harmonogramu działań projektowych jakie wcześniej publikowaliśmy.

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl