Korekcja wad postawy

  • KOREKCJA WAD POSTAWY CIAŁA

    Pracownia Korekcji Wad Postawy Ciała prowadzi gimnastykę korekcyjną i pływanie korekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7- 19 lat. Zajęcia są prowadzone na dwóch salkach korekcyjnych oraz pływalni. Warunkiem zakwalifikowania na zajęcia jest wypełnienie wniosku z dołączonym skierowaniem od lekarza pediatry lub ortopedy i złożenie go w terminach wyznaczonych przez pracownię. W trakcie roku szkolnego istnieje możliwość przyjęcia dziecka na zajęcia tylko w przypadku wolnych miejsc. 

    Salki do zajęć korekcyjnych i pływalnia są bogato wyposażone dzięki ścisłej współpracy Pracowni Korekcji Wad Postawy Ciała z Radą Rodziców. To dzięki rodzicom, którzy corocznie wpłacają składki na Radę Rodziców dzieci mogą ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie korekcyjnym. Takie wyposażenie znacznie podnosi atrakcyjność zajęć i zaangażowanie dzieci w żmudny proces korekcji wad postawy ciała.