Innowacyjna działaność placówki

  Children: 1

  W Naszym Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach pracuje wykwalifikowana kadra innowacyjnych nauczycieli.

  Dla NASZYCH uczniów oraz rodziców i społeczności lokalnej tworzymy nowoczesne rozwiązania dla edukacji.

   

  Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2021-certyfikat dla ZSiP1Katowice

   

  Przedstawiamy innowacje wdrożone do realizacji w obecnym roku szkolnym 2020/2021

   

  Innowacje realizowane w edukacji wczesnoszkolnej
   
  Po naszymu, czyli po śląsku-  edukacja regionalna

  Autor: Natalia Rusin

  Nauczyciele realizujący innowacje:

  Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska

  Głównym celem innowacji jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach, poznanie gwary śląskiej, legend śląskich. Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej.
   
   Zaprogramuj przyszłość- kodowanie, programowanie dla klas 1-3

  Autor: Natalia Rusin

  Nauczyciele realizujący innowacje:

  Natalia Rusin, Aleksandra Wallenburg

   

  Cel główny:

  Rozwój kompetencji cyfrowych, w szczególności związanych z nauką kodowania i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym.

   
   Czytam, więc wiedzę zdobywam
   

  Autorzy i nauczyciele uczestniczący:

  Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska 

  Cel główny:

  Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci.

   
   Innowacje realizowane w II etapie edukacyjnym
   
   DWUMIESIĘCZNIK SZKOLNY
   
  Autorzy:

  Sylwia Kaczmarek, Daria Polak

   Cele główne:

  • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań uczniów,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • nabywanie umiejętności świadomego korzystania z zasobów technologii komputerowej i uczestniczenia w kulturze.
   
  TEATRZYK DWUNASTKA
   

  Autorzy:

  Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Zalewska

  Cele główne:

  • rozwijanie uzdolnień artystycznych, zainteresowań uczniów,
  • zdobywanie potrzebnej wiedzy poprzez udział w warsztatach teatralnych,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
  • uczenie twórczego myślenia,
  • przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych.
   
   Opowiem Ci o Ojczyźnie
   

  Autorzy:

  Katarzyna Mielcarz, Agnieszka Zalewska, Bogusław Pilch

  Cele główne:

  Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych

   
  Maths in English
   

  Autorzy i nauczyciele realizujący:

  Barbara Kaczmarczyk, Joanna Grecka-Otremba

  Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, połączone  z wykorzystaniem naturalnych językowych i matematycznych możliwości dziecka oraz stworzenie sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom wykonywać zadania proste i problemowe sformułowane w języku angielskim.

   
   Podstawowe pojęcia i zwroty fizykochemiczne w języku angielskim
   

  Autorzy:

  Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

  Cel główny:

  Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami fizykochemicznymi w języku angielskim.

   
  Uczeń – badacz i odkrywca chemii i fizyki
   

  Autorzy:

  Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

  Cele główne:

  Zachęcenie i motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania, planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, zgłębiania tajników wiedzy z nauk ścisłych przy wykorzystaniu metody IBSE.

   
   Młody Naukowiec  ZSiP 1 Katowice w Świecie Hydrostatyki i Aerostatyki
   

  Autor:

  Joanna Grecka-Otremba

  Cele główne:

  Stworzenie odpowiednich warunków do nauki w celu efektywniejszego procesu poznawczego, zastosowanie metody nauczania przez odkrywanie.

   
  DWUJĘZYCZNA DWUNASTKA
   

  Autorzy:

  Alicja Kosek, Barbara Kaczmarczyk, Mateusz Motyl

  Cele główne:

  Wzbogacenie zajęć z przedmiotów wiodących w szczególności matematyki i biologii, i j. angielskiego. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim wśród uczniów klas VII i VIII.

   
   Planuję swoją przyszłość
   

  Autorzy:

  Renata Nowak, Mateusz Motyl

  Cele główne:

  Urozmaicenie lekcji z wychowawcą, kształtowanie wśród uczniów umiejętności wyboru ścieżki edukacyjnej, zawodowej.

   
  Zieleń to życie
   

   Autor: Damian Labuszka

  Nauczyciele realizujący innowację:

  Damian Labuszka, Anna Lauer-Wochnik

  Cel główny:

  Poprawa estetyki terenu zielonego wokół szkoły i w salach lekcyjnych.

   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

  HELIX_TAGS: ,

  Godziny lekcyjne

  • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
  • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
  • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
  • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
  • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
  • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
  • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
  • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
  • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

  Sekretariat Szkolny

  Pn.-Pt     07:00-15:00

  So, Nd    nieczynne

  Szybki kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Ignacego Paderewskiego

  • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
  • tel. 32 255 50 36
  • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl
  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme