Również w sprawie wynajmu ośrodka

Tel. 32-255-50-36

sekretariat@zsip1katowice.edu.pl

Adres: