Miejskie Przedszkole Nr 55 czynne w dni powszednie od godz.6.00 do 17.00. 

Ze względu na swój rytm dnia oraz ramowy rozkład dnia w poszczególnych grupach Rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.

Opłaty:
  • Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice określa

   Uchwała nr XXXVIII/746/17 Rady Miasta Katowice
   z dnia 30 marca 2017r.
   w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
   dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice
   oraz
   Uchwała nr XLIII/810/17 Rady Miasta Katowice
   z dnia 1 czerwca 2017r.
   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
   przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

 • Świadczenia przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 6 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie w godzinach od 7.30-13.30.
 • Opłaty z tytułu zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynoszą 1,00 zł za godzinę świadczeń.
 • Opłata za wyżywienie dziecka:
  1. za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - wynosi 4.92 zł/dziennie.
  2. za 2 posiłki (śniadanie, obiad) - wynosi 3,69zł/dziennie

Zajęcia dodatkowe są wybieranie są przez Rodziców na początku roku szkolnego.