Miejskie Przedszkole Nr 55 czynne w dni powszednie od godz.6.00 do 17.00. 

Ze względu na swój rytm dnia oraz ramowy rozkład dnia w poszczególnych grupach Rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.

Opłaty:
  • Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice określa


Uchwała nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 października 2018r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

 

  • Świadczenia przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 6 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie w godzinach od 7.30-13.30.
  • Opłaty z tytułu zajęć realizowanych poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynoszą 1,00 zł za godzinę świadczeń.
  • Opłata za wyżywienie dziecka na podstawie Zarządzenia Nr 12/2021  Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr1 w Katowicach  z dnia 31 marca 2021r.:
    1. za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - wynosi 8.00 zł/dziennie
    2. za 2 posiłki (śniadanie, obiad) - wynosi 6,00 zł/dziennie

Zajęcia dodatkowe są wybieranie są przez Rodziców na początku roku szkolnego.