Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców

 
02 1090 2590 0000 0001 4715 5169 (Santander Bank)


( z dopiskiem ) RADA RODZICÓW
- w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka/grupa

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Przewodnicząca  Maria Szruba
 Wiceprzewodnicząca/sekretarz  Agnieszka Badura
 Skarbnik  Agnieszka Kisiołek-Krzyżak
 Komisja rewizyjna  Edyta Tkacz
 Patrycja Koperska-Gajda
 Kuc-Osiak Aleksandra

 

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 55 w Katowicach zatwierdzonym Uchwałą nr 12/2018/2019 z dnia 19.06.2019r.

Plan pracy Rady Rodziców
Sprawozdanie za rok szkolny 2018/2019

Preliminarz 2019/2020