Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców

 
97 1320 1465 7550 0748 2000 0001


( z dopiskiem ) RADA RODZICÓW
- w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka/grupa

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Przewodnicząca  Maria Szruba
Wiceprzewodnicząca/skarbnik  Agnieszka Badura
 Skarbnik  Anna Jesionek
 Komisja rewizyjna  Izabela Stanaszek
 Katarzyna Ferdyn
 Aleksandra Stolecka
 Agnieszka Kisiołek-Krzyżak

 

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 55 w Katowicach zatwierdzonym Uchwałą nr 12/2018/2019 z dnia 19.06.2019r.

Plan pracy Rady Rodziców
Sprawozdanie za rok szkolny 2018/2019

Preliminarz 2019/2020