Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców

 
97 1320 1465 7550 0748 2000 0001


( z dopiskiem ) RADA RODZICÓW
- w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka/grupa

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Przewodnicząca  Agnieszka Jagła
 Sekretarz  Anna Miklis
 Skarbnik  Anna Jesionek
 Komisja rewizyjna  Małgorzata Ambrożak
 Agnieszka Bandura
 Maria Szruba
 Ewa Wierzbicka

 

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 55 zatwierdzonym przez Radę Rodziców Uchwałą nr 7/2015/2016 w dniu 19października 2015r.

Plan pracy Rady Rodziców
Preliminarz na rok szkolny 2018/2019
Sprawozdanie za rok szkolny 2017/2018