ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA 
I WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

 

Miejskie Przedszkole nr 55  przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach oferuje swoje usługi w godzinach 6:00-17:00.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, przedszkole zapewnia w godzinach: 7:30 - 13:30. W powyższych godzinach, rodzice regulują odpłatność tylko za posiłki.  

Każda godzina przed bezpłatnymi godzinami nauczania i po nich,  wynosi 1,00 zł dla dzieci od 2,5 do 5 lat.

Opłata za II dziecko wynosi 0,65 zł

Opłata za III dziecko i kolejne wynosi: 0,00 zł

 Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne od pierwszego września w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu przed i po godzinach bezpłatnych.

Dzieci w przedszkolu mogą korzystać codziennie z dwóch lub trzech posiłków, przygotowywanych w przedszkolnej kuchni ze świeżych produktów.

Dzienny koszt posiłków:

Śniadanie: 3,50 zł

Obiad:  4,00 zł

Podwieczorek: 3,50 zł

Stawka dzienna wynosi: 11,00zł

Opłaty te ulegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasta Katowice.
  2. Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora ZSiP1 w Katowicach z dnia 28.02.2023 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.