Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców

 
02 1090 2590 0000 0001 4715 5169 (Santander Bank)


( z dopiskiem ) RADA RODZICÓW
- w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka/grupa

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Przewodnicząca  Koperska-Gajda Patrycja

 

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 55 w Katowicach zatwierdzonym Uchwałą nr 12/2018/2019 z dnia 19.06.2019r.