PROPONUJEMY DZIECIOM:

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE:

język angielski
zajęcia muzyczno - rytmiczne
gimnastyka korekcyjna
zajęcia logopedyczne
religia
terapia psychologiczna
nauka pływania dla 5 i 6 - latków

DZIECIOM, U KTÓRYCH ROZWÓJ NASTĘPUJE WOLNIEJ PROPONUJEMY

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ