PROPONUJEMY DZIECIOM:

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE:

język angielski
zajęcia muzyczno - rytmiczne
gimnastyka korekcyjna
zajęcia logopedyczne
religia
terapia psychologiczna

DZIECIOM, U KTÓRYCH ROZWÓJ NASTĘPUJE WOLNIEJ PROPONUJEMY

DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO-KOMPENSACYJNE

W PRACY Z DZIEĆMI STOSUJEMY:
wybrane techniki C. Freineta
techniki twórczego myślenia
aktywne słuchanie muzyki wg. B. Strauss
metody pedagogiki zabawy
metody gimnastyki twórczej Orffa, Labana Kniessów
nowatorskie metody edukacji ekologicznej
ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej