Rok szkolny 2022/2023

Akcja „Wirusoochrona” była zrealizowana w Miejskim Przedszkolu nr. 55 w Katowicach. W terminie od października do grudnia 2022r.

W ramach akcji „Wirusoochrona” przeprowadzono cykl zajęć  o tematyce zdrowotnej, dzięki którym dzieci dowiedziały się, że o zdrowie można dbać rożnymi sposobami. Na zajęciach dzieci utrwalały nawyki higieniczne, rozwiązywały zagadki oraz wzbogaciły słownik o wyrażenia związane ze zdrowiem. Realizowane scenariusze rozwijały u dzieci logiczne myślenie podczas wiązania przyczyn ze skutkiem. Po zajęciach  dzieci są w stanie odpowiedzieć na wiele pytań kluczowych: Co to jest zdrowie, a co choroba? Co wywołuje choroby? Jakie działania profilaktyczne można podejmować, by unikać chorób? Dowiedziały się, że ważna jest profilaktyka, dbanie o higienę osobistą, zdrowe odżywanie i ruch na świeżym powietrzu. Pozyskały i utrwaliły wiedzę o pracy lekarzy oraz dowiedziały się, dlaczego warto się szczepić. Przedszkolaki podczas zajęć wykonywały prace plastyczne, dopasowywały podpisy do ilustracji oraz słuchały opowiadań i rozwiązywały zagadki na temat dbania o zdrowie. Odbyły się rozmowy na temat zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do naszego organizmu poprzez brudne ręce. Dzieci dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma czyste i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy także schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w praktyce. Wspólnie wykonaliśmy prace plastyczne promujące mycie rąk. Przeprowadziliśmy eksperyment „Bakterie i wirusy” -  z użyciem wody, pieprzu i mydła. Rozwiązywaliśmy zagadki tematyczne.  Nie zabrakło też piosenek związanych z nawykami higienicznymi.

 #lekcjaHigieny #Wirusoochrona

 

 

Rok szkolny 2021/2022

 - prezentacja

Akcja informacyjno-edukacyjna "Wirusoochrona" - sprawozdanie

Rok szkolny 2020/2021

Akcja informacyjno-edukacyjna "Wirusoochrona"