admin

KOREKCJA WAD POSTAWY CIAŁA

Pracownia Korekcji Wad Postawy Ciała prowadzi gimnastykę korekcyjną i pływanie korekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7- 19 lat. Zajęcia są prowadzone na dwóch salkach korekcyjnych oraz pływalni. Warunkiem zakwalifikowania na zajęcia jest wypełnienie wniosku z dołączonym skierowaniem od lekarza pediatry lub ortopedy i złożenie go w terminach wyznaczonych przez pracownię. W trakcie roku szkolnego istnieje możliwość przyjęcia dziecka na zajęcia tylko w przypadku wolnych miejsc. 

Salki do zajęć korekcyjnych i pływalnia są bogato wyposażone dzięki ścisłej współpracy Pracowni Korekcji Wad Postawy Ciała z Radą Rodziców. To dzięki rodzicom, którzy corocznie wpłacają składki na Radę Rodziców dzieci mogą ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie korekcyjnym. Takie wyposażenie znacznie podnosi atrakcyjność zajęć i zaangażowanie dzieci w żmudny proces korekcji wad postawy ciała. 

KOREKCJA WAD POSTAWY CIAŁA Read More »

ROK SZKOLNY 2023/2024

Lekcje nauki i doskonalenia pływania prowadzone są

przez zespół doświadczonych nauczycieli wychowania fizycznego,

posiadających dodatkowe uprawnienia instruktorów i trenerów pływania

Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zajęcia dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Miasta Katowice,

klas IV – VI SP nr 12 (ZSiP nr 1 Katowice),

oraz przedszkolaków MP nr 55 (ZSiP nr 1 Katowice)

odbywają się w godzinach 7.45 – 14.35.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

kontakt: naukaplywania@zsip1katowice.edu.pl

ROK SZKOLNY 2023/2024 Read More »

Informacje ogólne

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania

prowadzone są przez zespół doświadczonych nauczycieli,

posiadających uprawnienia instruktorów i trenerów pływania

Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZAPRASZAMY!

W godzinach lekcyjnych (8.35 – 14.35) odbywają się zajęcia  dla klas I – III ze Szkół Podstawowych Miasta Katowice.

kontakt: moskat.naukaplywania@gmail.com

Informacje ogólne Read More »

Scroll to Top