MKS MOS Katowice - Zarząd

Zarząd Klubu MKS MOS Katowice:

Jerzy Bakowski – Prezes

Zbigniew Orpel – Wiceprezes

Anna Orpel –         Sekretarz

Dorota Rolak –     Członek Zarządu

Filip Kornecki –   Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna MKS MOS Katowice:

Stefania Seniow-Chmiel – Przewodnicząca Komisji

Michał Tęskny –                   Członek Komisji

Maciej Molenda –                Członek Komisji

 

 

 

Scroll to Top