Children: 1

  Międzynarodowy pilotaż pt. Narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci w wieku 11-14 lat – PRO-LEARN Teens dotarł do finału.

  W projekcie wzięło udział 55 szkół z całego kraju, a w naszej szkole chęć udziału zgłosiło 22 uczestników. Uczniowie wykonali serię zadań online sprawdzających funkcje poznawcze i style uczenia się. W podziękowaniu za udział w przedsięwzięciu Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (koordynator główny) zorganizowała losowanie ekart podarunkowych Empik wśród uczestników. Magda z klasy 7 stała się szczęśliwą posiadaczką nagrody, czego serdecznie gratulujemy.

  Dziękujemy za udział w pilotażu wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że nasi uczniowie są gotowi na ciekawe wyzwania.

  HELIX_TAGS:

  Children: 1

  Nasza szkoła przystępuje do projektu pt. „Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens” ("Fostering children's learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative method PRO-LEARN"). Jest to innowacyjne przedsięwzięcie udziału w standaryzacji innowacyjnej metody i narzędzi pracy nauczyciela.

  CEL PROJEKTU:
  Celem jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, testowanie oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych skierowanych do dzieci w wieku 11 - 14 lat z aktywnym udziałem szkół, kadry pedagogicznej, specjalistów oraz partnerów projektu. Znajomość stylów uczenia się oraz funkcji poznawczych pomoże zarówno nauczycielowi w przekazywaniu wiedzy, jak i uczniowi w czasie samodzielnej nauki. Po zakończeniu projektu nasza szkoła zyska możliwość korzystania z opracowanych narzędzi w codziennej pracy z uczniem.

  GŁÓWNY KOORDYNATOR PROJEKTU:
  Projekt prowadzi Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie wraz z konsorcjum organizacji pozarządowych i szkół z krajów takich jak Polska, Włochy, Rumunia, Cypr i Grecja. Realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

  DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU:
  Udział w projekcie polega na wdrożeniu pilotażu, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11 do 14 lat ze szkół podstawowych w całej Polsce. Badanie odbywa się w formie krótkich ćwiczeń on-line wspierających i rozwijających funkcje poznawcze, preferowany styl uczenia się oraz różne techniki i metody efektywnego uczenia się. Chętne dzieci rozwiązują samodzielnie zestaw zadań w szkole. Wyniki działania uczniów będą bazą do stworzenia wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.
  Wśród uczniów biorących udział w diagnozie zostanie wylosowana karta podarunkowa Empik ufundowana przez koordynatora projektu PRO-LEARN.
  Korzystanie z diagnozy jest dobrowolne i nieodpłatne. Do udziału konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w badaniu.

  Więcej na temat projektu znajduje się na stronie https://prolearn-project.eu/pl.
  Zapraszamy do udziału!

  Ewelina Brzezińska-szkolny koordynator projektu Pro-Learn

  HELIX_TAGS:

  Godziny lekcyjne

  • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
  • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
  • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
  • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
  • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
  • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
  • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
  • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
  • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

  Sekretariat Szkolny

  Pn.-Pt     07:00-15:00

  So, Nd    nieczynne

  Szybki kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Ignacego Paderewskiego

  • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
  • tel. 32 255 50 36
  • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl
  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme