Children: 1

Międzynarodowy pilotaż pt. Narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci w wieku 11-14 lat – PRO-LEARN Teens dotarł do finału.

W projekcie wzięło udział 55 szkół z całego kraju, a w naszej szkole chęć udziału zgłosiło 22 uczestników. Uczniowie wykonali serię zadań online sprawdzających funkcje poznawcze i style uczenia się. W podziękowaniu za udział w przedsięwzięciu Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (koordynator główny) zorganizowała losowanie ekart podarunkowych Empik wśród uczestników. Magda z klasy 7 stała się szczęśliwą posiadaczką nagrody, czego serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy za udział w pilotażu wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że nasi uczniowie są gotowi na ciekawe wyzwania.

Tags:

Children: 1

Nasza szkoła przystępuje do projektu pt. „Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens” ("Fostering children's learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative method PRO-LEARN"). Jest to innowacyjne przedsięwzięcie udziału w standaryzacji innowacyjnej metody i narzędzi pracy nauczyciela.

CEL PROJEKTU:
Celem jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, testowanie oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych skierowanych do dzieci w wieku 11 - 14 lat z aktywnym udziałem szkół, kadry pedagogicznej, specjalistów oraz partnerów projektu. Znajomość stylów uczenia się oraz funkcji poznawczych pomoże zarówno nauczycielowi w przekazywaniu wiedzy, jak i uczniowi w czasie samodzielnej nauki. Po zakończeniu projektu nasza szkoła zyska możliwość korzystania z opracowanych narzędzi w codziennej pracy z uczniem.

GŁÓWNY KOORDYNATOR PROJEKTU:
Projekt prowadzi Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie wraz z konsorcjum organizacji pozarządowych i szkół z krajów takich jak Polska, Włochy, Rumunia, Cypr i Grecja. Realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU:
Udział w projekcie polega na wdrożeniu pilotażu, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11 do 14 lat ze szkół podstawowych w całej Polsce. Badanie odbywa się w formie krótkich ćwiczeń on-line wspierających i rozwijających funkcje poznawcze, preferowany styl uczenia się oraz różne techniki i metody efektywnego uczenia się. Chętne dzieci rozwiązują samodzielnie zestaw zadań w szkole. Wyniki działania uczniów będą bazą do stworzenia wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.
Wśród uczniów biorących udział w diagnozie zostanie wylosowana karta podarunkowa Empik ufundowana przez koordynatora projektu PRO-LEARN.
Korzystanie z diagnozy jest dobrowolne i nieodpłatne. Do udziału konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w badaniu.

Więcej na temat projektu znajduje się na stronie https://prolearn-project.eu/pl.
Zapraszamy do udziału!

Ewelina Brzezińska-szkolny koordynator projektu Pro-Learn

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl