Children: 1

  Zapraszamy do udziału w konkursie rekomendowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pt. "Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości”

  Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych, rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego, doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych, wykorzystanie techniki komiksu do przedstawienia w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w załączonym regulaminie.

   

  Termin oddania prac - etap szkolny: 30.03.2020

  Nad konkursem opiekę w szkole sprawuje pani dr Joanna Grecka-Otremba.

  Regulamin konkursu pod linkiem:

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/moj-przyszly-zawod-zawodem-przyszlosci-konkurs-na-komiks-o-tematyce-zawodowej/

   

  Z regulaminu konkursu:

  1.3.Konkurs jest skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych :

  • uczniowie klas 4-6,
  • uczniowie klas 7-8.

  3.1. Każdy uczestnik może nadesłać max 4 plansze narysowanego komiksu zgodne z tytułem i celami Konkursu  opisanymi w pkt 1.2 oraz warunkami  określonymi w pkt 3.3 i 3.4

  3.2. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.

  3.3. Zakres tematyczny prac powinien być związany z wybranym przez autora pracy zawodem i uwzględniać m.in.: wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje kandydata do wybranego zawodu, warunki wykonywania pracy, możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia.

  3.4. Format pracy:

  • papier lub karton formatu A4,
  • technika komiksowa – plansza tematyczna (max.4),
  • plansze należy połączyć w sposób trwały.

  3.5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

  • Imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor,
  • Nazwa i adres szkoły.

  3.6. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział małoletniego  w konkursie komiksowym „Mój przyszły zawód zawodem przyszłości”  (wzór w Załączniku do Regulaminu Konkursu). Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia będą dyskwalifikowane.

  3.7. Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu tel.32 606 30 22.

   

  ZAPRASZAMY!!!

  Children: 1

  Konkurs  historyczny na komiks „Polska Walcząca”

  1.Organizator – pani Katarzyna Mielcarz i pani Daria Polak

  2.Cele konkursu:  

  * Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny . 

  * Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu  polskiego. 

  * Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  w różnych źródłach.  

  * Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.   

  * Pogłębienie wiedzy na temat okupacji hitlerowskiej i form walki z okupantem.

  * Kreatywne przedstawienie zdobytej wiedzy.

  3.Adresaci – uczniowie klas IV - VIII

  1. Zakres tematyczny:

  * Polskie Państwo Podziemne

  * Ruch oporu w okupowanej Polsce

  * Formy walki z hitlerowskim okupantem

  * Armia Krajowa i inne formacje zbrojne

  * Akcje zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego

  * Szare Szeregi

  1. Sposób przeprowadzenia szkolnego konkursu:

   Zadaniem uczniów jest przygotowanie KOMIKSU nawiązującego do tematyki konkursu.

  Format pracy dowolny.

  6.Terminarz:

  Starannie wykonane i podpisane  prace należy oddać do nauczycieli historii do 27 marca 2020 roku.

  Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 8 kwietnia  2020 roku.

  Children: 1

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszych Konkursach, które realizowane są w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego pt. "Polski Złoty ma 100lat" w ramach edukacji ekonomicznej.

  Zamieszczamy link do regulaminu konkursu "Mistrz Eurobiznesu" oraz "Mistrz Monopoly": Regulaminy konkursów "Mistrz Monopoly" i "Mistrz Eurobiznesu".

  W Naszej szkole etapy szkolne odbywają się wg harmonogramu działań projektowych jakie wcześniej publikowaliśmy.

  HELIX_TAGS:

  Children: 1

  Miło nam poinformować, że Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach jest współorganizatorem etapu szkolnego ogólnopolskiego konkursu "Zabawka edukacyjna".

  Regulamin konkursu:

  http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/Osma%20edycja/regulamin20192020.pdf

  Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach wiekowych:

  * MŁODSZY KONSTRUKTOR - KLASY 4-6

  * STARSZY KONSTRUKTOR - KLASY 7-8.

  CO NALEŻY ZROBIĆ?

  • - stworzyć 3 osobową grupę projektową,
  • - zbudować własnoręcznie zabawkę z zastosowaniem praw fizyki, chemii, matematyki,
  • - opisać swój model/zabawkę zgodnie z załącznikiem,
  • - przygotować prezentację, film,
  • - dostarczyć zgody wg załącznika 3 regulaminu.

  Etap szkolny przeprowadzony zostanie w dniu 17.02.20.

  Warunkiem zakwalifikowania pracy do etapu szkolnego jest dostarczenie filmu wraz z opisem do szkolnego koordynatora konkursu Pani Joanny Greckiej-Otremby zgodnie z terminarzem ustalonym przez Szkolny Komitet Konkursowy.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!!

  http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/Osma%20edycja/plakat2019.jpg

   

   

  HELIX_TAGS:

  Godziny lekcyjne

  • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
  • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
  • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
  • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
  • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
  • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
  • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
  • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
  • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

  Sekretariat Szkolny

  Pn.-Pt     07:00-15:00

  So, Nd    nieczynne

  Szybki kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Ignacego Paderewskiego

  • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
  • tel. 32 255 50 36
  • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl
  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme