Children: 1

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie nauki zdalnej

 

                                   PRACA PEDAGOGA  I PSYCHOLOGA

                                   W OKRESIE PRACY ZDALNEJ

 

 

Pedagog: Marzena Kingsford

Konsultacje on-line: Poniedziałki: 8.00-11.00, Wtorki: 14.30-16.30

 

Psycholog: Anita Mazur.

Konsultacje psychologa pełnione są według wyznaczonych godzin stacjonarnie na terenie szkoły.

 

W sytuacjach kryzysowych wymagających interwencji zostanie udzielone wsparcie  w jak najszybszym odstępie czasowym od momenty zgłoszenia problemu  natomiast  przy niemożliwości pomocy stacjonarnej prosimy o kontakt ze szkołą 32-255-50-36 w celu nawiązania kontaktu online bądź telefonicznie bezpośrednio z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym.

Tags:

Children: 1

Szanowni Państwo!

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Zespole regulaminami i procedurami wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych. Od 10.10.2020 wprowadzona zostanie strefa żółta na terenie całego kraju i obowiązek ten wynikać będzie z przepisów prawa (tylko zaświadczenie lekarskie zwalnia z niego). W związku z tym uczniowie i osoby trzecie bez maseczek nie zostaną wpuszczone na teren placówki (poinformowano rodziców przez dziennik elektroniczny).

Do minimum zostaje ograniczona obecność osób trzecich na terenie Zespołu. Rodzice/opiekunowie (z wyj. grup szkolnych na zajęciach pływackich MOSu w godzinach od 8:00 do 14:30) mają zakaz przebywania na terenie Zespołu.  Oczekują na zakończenie zajęć poza obiektem.

          

                                                                                                                                                                    DYREKCJA ZSIP 1 Katowice

Tags:

Children: 1

 

 

Szanowni Rodzice,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu program do nauki słownictwa języków obcych - Insta.Ling, który zdecydowaliśmy się wdrożyć w naszej szkole.

Czym jest Insta.Ling?

Jest to strona internetowa do skutecznej i systematycznej nauki słówek lub utrwalania struktur gramatycznych. Pozwala w tygodniowych sesjach uczyć się nowych słówek, utrwalać już poznane. Dodatkowo system ten umożliwia śledzenie systematyczności i postępów w nauce każdego ucznia. Jest bezpłatnym narzędziem dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców, który wspiera naukę języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w naszej szkole.

Cele programu:

Wprowadzenie do naszej szkoły programu ma na celu pokazanie uczniom jak w przyjemny sposób można opanować szeroki zakres słownictwa w języku obcym. Jest to idealne narzędzie, aby młodzi ludzie wypracowali tak pożądane cechy w obecnych czasach jak systematyczność i stawianie sobie drobnych celów, co w przypadku nauki języków jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Insta.Ling w naszej szkole:

Program Insta.Ling będzie realizowany w naszej szkole na lekcjach języka obcego wg następującego porządku:

● dla klas 7: lekcje języka hiszpańskiego i niemieckiego

● dla klas 8: lekcje języka angielskiego - słownictwo z zakresu egzaminu ósmoklasisty

Planowany czas realizacji programu: październik 2020 - czerwiec 2021 z wyłączeniem tygodni wolnych od zajęć dydaktycznych (Święta Bożego Narodzenia, Ferie Zimowe, Święta Wielkanocne)

Praca ucznia z programem:

Uczeń codziennie loguje się na stronie Insta.Ling na swoje konto za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela języka obcego i wykonuje powtórkę około 20 słówek udostępnionych w danym tygodniu, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń może obejrzeć raport z systematyczności i postępów pracy klikając “Sprawdź ocenę Insta.Ling” po każdej wykonanej sesji.

Możliwości rodzica w programie:

Do każdego loginu i hasła dziecka dołączona jest instrukcja utworzenia konta rodzica. Za pomocą panelu rodzicielskiego, każdy może monitorować postępy swojego dziecka w bardzo prosty i przystępny sposób. Platforma Insta.Ling działa bowiem na każdym urządzeniu mobilnym i przeglądarce internetowej. Szczegółowy opis konta rodzica mogą Państwo znaleźć tutaj: https://instaling.pl/podrecznik_dla_rodzicow.php

Ewaluacja pracy uczniów z programem:

Udział w programie jest obowiązkowy na wskazanych wyżej przedmiotach odpowiednich dla klasy 7 i 8. Jest to forma aktywizująca tradycyjną naukę języka obcego. Praca uczniów będzie nagradzana comiesięczną oceną z Insta.Ling z wagą 1 zgodnie z PZO w skali od 1 do 6, którą nauczyciele będą wystawiać w oparciu o tygodniowe oceny uczniów według system oceniania proponowanego przez twórców Insta.Ling w podręczniku metodycznym.

Więcej o programie: Pełny opis procesu nauki słówek

 

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl