Tags:

Children: 1

Z tej okazji do Biblioteki szkolnej przyszły wszystkie pierwsze klasy odpowiadając na zaproszenie Kubusia Puchatka.

Przygotowano wiele zagadek z którymi nasi uczniowie poradzili sobie bez problemu. Było bardzo wesoło i bardzo misiowo.

Czekamy na kolejne odwiedziny a tymczasem w bibliotece szkolnej do końca tygodnia można oglądać wystawę o Misiach.

Zapraszamy!

Tags:

Children: 1

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu".

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.
 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
 
Tags:
Previous Next

Children: 1

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła obchodziła Tydzień Życzliwości i Pozdrowień. Był to tydzień wyjątkowy - pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji; obfitował w różne atrakcje.
Uczniowie na dobry początek tego niezwykłego tygodnia, wchodząc do szkoły, mogli rozkoszować się pozytywnymi cytatami, słowami oraz sentencjami, które zostały wywieszone na szkolnym korytarzu. W szkole przez cały tydzień funkcjonowała „Skrzynka Życzliwości i Pozdrowień”, w której uczniowie mogli umieszczać pozytywne wiadomości skierowane do swoich kolegów i koleżanek. Wszystkie klasy stworzyły Łańcuchy Życzliwości, które przyozdobiły szkolne korytarze. Klasy również wybierały wśród swoich rówieśników Króla oraz Królową życzliwości. Uczniowie również wybrali najżyczliwszą Nauczycielkę i Najżyczliwszego Nauczyciela. Koronacja odbędzie się w czasie wspólnego kolędowania. Dla odróżnienia i podkreślenia ważności Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który przypada na 21 listopada, wszyscy uczniowie jak i nauczyciele byli ubrani na żółto, bądź też mieli żółte akcenty ubioru oraz otrzymali pamiątkowe naklejki.

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosłą rolę w codziennym życiu każdego człowieka. Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje. A zatem przedłużmy ten tydzień na kilkadziesiąt następnych, niech to będą tygodnie i miesiące, a nawet i lata życzliwości.
Inicjatorem jak i koordynatorem akcji był Pan mgr M Kałuża.

Tags:
Previous Next

Children: 1

W środę 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To okazja do przypomnienia, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. To również 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Strażnikiem konwencji jest UNICEF, którego symbolem jest kolor niebieski. Ten kolor wyraża zaangażowanie w obronę praw najmłodszych i jest symbolem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:

- prawo do życia i tożsamości,

- prawo do wychowania w rodzinie,

- prawo do wyrażania własnych poglądów,

- prawo do prywatności,

- prawo do odpoczynku,

- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

- prawo do godziwych warunków socjalnych,

- prawo do edukacji,

- prawo do informacji,

- prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym,

- prawo do ochrony w procesie karnym,

- prawo do znajomości swoich praw.

W naszej szkole pogadanki, prelekcje ale i również żywe dyskusje na temat praw dziecka pojawiały się na spotkaniach z pedagogiem szkolnym i na lekcjach u Pana M Kałuży.

Przedsięwzięcie to miało na celu:

- zapoznanie dzieci z treścią dokumentów mówiących o ich prawach, w tym odpowiednich zapisów w dokumentach szkolnych,

- uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i konsekwencji ich stosowania w codziennym życiu,

- zapoznanie z pojęciami: norma, prawo, obowiązek, odpowiedzialność,

- kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia od- miennych poglądów,

- rozwijanie kultury i umiejętności współżycia w społeczności szkolnej. Uwieńczeniem tych działań były prace plastyczne pt "Prawa dziecka oczami dziecka".

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl