Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Children: 1

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W ZSiP NR1 Katowice

 

 PEDAGOG SZKOLNY

TERAPEUTA

Marzena Kingsford

 

 Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na I piętrze  budynku głównego w pokoju nr 1-9 A.

Kontakt telefoniczny : 32-2555036 wew. 23

Gabinet czynny jest w/g następującego grafiku godzin:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.00-12.50

9.00-17.30

10.00-15.30

9.00-14.00

12.00-14.00

 

Pedagog to osoba, która nie będzie obojętna na Twoje problemy i zmagania.

Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, aby mógł osiągnąć pełnie swoich możliwości.

Pedagog bardzo uważnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym  trudności są większe i dłużej trwa praca.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podręczników to  zakres jego działania.

Pedagog  ściśle współpracuje z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc.

 

Zadania Pedagoga Szkolnego w  Naszym ZSiP nr 1:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 PSYCHOLOG SZKOLNY

ANITA MAZUR
Gabinet w  Świetlicy Promyczek
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:30 - 14:30

10:30 - 16:30

10:30 - 14:30

10:40 - 14:40

8:00 - 12:00

 

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl