Rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram pracy SP 12 im. I.J.Paderewskigo w ZSiP nr 1 w Katowicach 

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

10-12.10.2018

Rekolekcje szkolne

01.11.2018

Wszystkich Świętych;

2.11.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31.12.2018

 Zimowa przerwa świąteczna;

01.01.2019

 Nowy Rok

11.02 - 24.02.2019

 Ferie zimowe

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2019

Święto Pracy

2.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2019

Święto Konstytucji 3-go Maja

1.06.2019

Festyn zespołu

20.06.2019

Boże Ciało

21.06.2019

Zakończenie zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w SP 12

2.11.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10-12.04.2019

Egzamin gimnazjalny

15-17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

2.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Harmonogram klasyfikacji

3.09.2018-18.01.2019

Okres I półrocza- 90 dni nauki

15.01.2019

Konferencja- przygotowanie śródrocznej klasyfikacji

17.01.2019

Klasyfikacja śródroczna

21.01-21.06

Okres II półrocza- 85 dni nauki

21.01.2019

Możliwa zmiana planu lekcji

10.06.2019

Konferencja- przygotowanie rocznej klasyfikacji

12.06.2019

Klasyfikacja roczna

 

 

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

18 września

16 października

13 listopada

11 grudnia

22 stycznia

 

12 marca

9 kwietnia

28 maja

 

 

Imprezy, konkursy i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwa

Przeznaczenie

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Akcja „Sprzątanie Świata”

Uczniowie szkoły

IX

M. Motyl
H. Wieczorek

2.

Organizacja międzyszkolnego konkursu szkolnego pt. „Międzygwiezdny pył”

Uczniowie klas VII-VIII i Gim.

X

J. Grecka-Otremba

3.

Pasowanie na świetliczaka

Uczniowie klas I

X

H. Słabicka

M. Hącia

4.

Pasowanie na ucznia

Uczniowie klas I

X/XI

K. Rej

M. Dracheim

5.

Konkurs "Sto lat wolności”

Uczniowie klas IV-VIII i Gim.

X/XI

Nauczyciele historii

6.

"Moja Ojczyzna" - konkurs poetycko – muzyczny

Przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII i Gim.

X/XI

Nauczyciele zespołu humanistycznego

7.

Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” (szkolny)

Uczniowie klas I- III

X

K.Rej

8.

„Prawa dziecka”- konkurs plastyczny

Uczniowie klas I-III

X

Pedagog szkolny

9.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczniowie klas IV-VIII i Gim.

X

J. Karkowska

10.

Udział w Wojewódzkim Festiwalu Talentów

Uczniowie klas I-IV

X/XI

B.Binder – Bańka

11.

Uwaga hałas!”- Konkurs plastyczny na plakat informacyjno- edukacyjny

Uczniowie klas IV-VIII

X

B.Pilch

12.

”Akcja Zdrowa Kanapka”

Uczniowie szkoły

X

M. Kingsford

13.

Wieczór gier i zabaw Halloweenowych

Uczniowie klas VI

X

A. Kosek

 E. Hamerlik

14.

Akcja Pomocy Zwierzętom

Uczniowie klas I-IV

X/XI

B. Binder – Bańka

D. Pieprzyca

15.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Uczniowie klas I-III

XI

Wychowawcy klas I-III

16.

"Mały patriota" – zajęcia edukacyjne

Uczniowie klas I-III

XI

D. Pieprzyca

A. Gasz

17.

Dzień Czystego Powietrza

Uczniowie szkoły

XI

H. Wieczorek

18.

Konkurs recytatorski- (szkolny)

Uczniowie klas I-III

XI

A.Ostaszewska

I.Gawrońska

19.

Uroczystość Odzyskania Niepodległości

Uczniowie klas IV - Gim.

XI

Nauczyciele historii

20.

Konkurs plastyczny "100-lecie Odzyskania Niepodległości"-

Uczniowie klas IV-VII

XI

B.Pilch

21.

Festiwal Zdrowia

Uczniowie i Rodzice klas I – IV

XI

B.Binder- Bańka

A.Gasz

M.Hącia

22.

„Jestem odpowiedzialny”- konkurs ekologiczny

Uczniowie klas IV- VI

XI

M.Motyl

23.

„Maraton zdolności”- konkurs

Uczniowie klas V

XI

Pedagog szkolny

24.

Konkurs recytatorski

Uczniowie klas IV-VI oraz VII -Gim.

XII

Nauczyciele języka polskiego

25.

Konkurs kolęd

Uczniowie szkoły

XII

B.Pilch

M. Kałuża

26.

Mikołajki

Uczniowie szkoły

XII

A.Wieszołek

27.

Jasełka

Uczniowie szkoły

XII

B.Pilch

M. Kałuża

28.

„Bezpieczna szkoła”- konkurs profilaktyczny

Uczniowie klas IV-III Gim.

XI/XII

Pedagog szkolny

29.

Konkurs na kartkę świąteczną z życzeniami w języku obcym

 

Uczniowie szkoły

XII

Nauczyciele języków obcych

30.

„Spotkanie przy choince”- kolędy i pastorałki

Uczniowie klas I-III

XII

Wychowawcy klas I-III

31.

 Jasełka -„Hej kolęda, kolęda”-

Przedszkolaki z MP nr 55

XII

J. Demel

M. Śliwa

32.

Udział w akcji ”Marzycielska poczta”

Uczniowie klas I-III

XII

Wychowawcy klas I-III

33.

Konkurs plastyczny Mikołaj oczami dziecka” (szkolny)

Uczniowie klas I-III

XII

M. Dracheim

K. Żabicka

34.

Udział w akcji „Szlachetna paczka”

Uczniowie szkoły oraz Rodzice

XII

M.Batorski

35.

Pomoc dla Hospicjum „Cordis” w Katowicach.

Uczniowie klas I-III

XII

A.Wallenburg

36.

Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie i Rodzice klas I – III

I

E. Filipowska

M. Hącia

37.

"Ja w wieku 25 lat" - konkurs literacki

Uczniowie klas VII-Gim.

I

Nauczyciele języka polskiego

38.

Zorganizowanie zabawy karnawałowej

Uczniowie klas I-III

I/II

Wychowawcy klas I-III

39.

"Mistrz ortografii" - konkurs ortograficzny

Uczniowie klas IV-Gim.

I/III

Nauczyciele języka polskiego

40.

Konkurs na wiersz z okazji Dnia Św. Walentego 

Uczniowie klas Iv- Gim

II

Nauczyciele języków obcych

41.

Konkurs językowy

Uczniowie klas IV-Gim.

II

Nauczyciele języka polskiego

42.

Konkurs na palmę wielkanocną

Uczniowie szkoły

III

B.Pilch

M. Kałuża

43.

Dni liczby PI w ZSiP nr 1 w Katowicach

Uczniowie szkoły

III

J. Grecka-Otremba

R. Nowak

44.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

Uczniowie klas II-VIII i Gim.

III

B. Kaczmarczyk

R. Nowak

M. Motyl

45.

Zorganizowanie dnia otwartego dla okolicznych przedszkoli

Przedszkolaki wraz z rodzicami

III/IV

Wychowawcy klas I-III

Nauczyciele zespołu humanistycznego

Wychowawcy świetlicy

46.

Konkurs „Zasady Zdrowego Stylu życia”

Uczniowie szkoły

IV

H. Wieczorek

47.

Quiz interaktywny - test wiedzy związany z Wielkanocą

Uczniowie klas VII- Gim.

IV

Nauczyciele języków obcych

48.

Konkurs na plakat z okazji Dnia Ziemi

Uczniowie klas IV-VIII i Gim.

IV

H. Wieczorek

49.

"Międzyszkolny Turniej Wiedzy ze znajomości baśni braci Grimm

Uczniowie klas III

IV

A.Ostaszewska

A.Kałan

50.

Konkurs „Szkodliwy wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka”

Uczniowie klasy VIII

IV

H. Wieczorek

51.

"Spotkałem się z …" - konkurs literacki

Uczniowie klas VI-im.

IV

Nauczyciele języka polskiego

52.

Konkurs na album „Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce”

Uczniowie klas V i VI

IV

H. Wieczorek

E. Baron- Magaj

M. Motyl

53.

Światowy Dzień  Zdrowia

Uczniowie szkoły

IV

H.Wieczorek

A.Gasz

54.

Uroczystość Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klas IV - Gim.

V

Nauczyciele historii

55.

Konkurs profilaktyczny „Z bezpieczeństwem za pan brat”

Uczniowie klas III

V

B. Binder – Bańka

M. Kingsford

56.

Dzień języków obcych

Uczniowie szkoły

V

Nauczyciele języków obcych

57.

Dni astronomii w ZSiP nr 1 w Katowicach

Uczniowie szkoły

V

J. Grecka-Otremba

58.

Impreza czytelnicza "Czytamy baśnie"

Uczniowie klas I-III

V

A.Kałan

 D.Pieprzyca

59.

Dni tolerancji w ZSiP nr 1 w Katowicach

Uczniowie szkoły

V

J. Grecka-Otremba

60.

Pokaz artystyczny „Kuźnia Talentów”

Uczniowie i Rodzice klas I – IV

V

B. Binder-Bańka 

A. Gasz

61.

Zorganizowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego

Uczniowie klas III

VI

Wychowawcy klas III

62.

Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego”

Uczniowie szkoły wraz z Rodzicami

VI

Nauczyciele szkoły

63.

Świetlicowy Turniej Sportowy

Uczniowie klas III

VI

M.Hącia

64.

Organizacja Code Week

Uczniowie szkoły

I sem

J. Grecka-Otremba

65.

Organizacja Dnia Tabliczki Mnożenia

Uczniowie szkoły

I sem

R. Nowak

J. Grecka-Otremba

66.

Konkurs na plakat z okazji Dnia Dobrego Wzroku 2018

Uczniowie klas VII-VIII i Gim.

I sem

J. Grecka-Otremba

67.

I.J. Paderewski patronem naszej szkoły

Uczniowie szkoły

I i II sem

A.Maszczyk

A.Mól

68.

Realizacja projektu "Wolność, godność, niepodległość"

Uczniowie szkoły

I i II sem

Nauczyciele zespołu humanistycznego

69.

Konkurs na wizytówkę sławnego naukowca/badacza”

Uczniowie klas VII-VIII i Gim.

I i II sem

Nauczyciele zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

70.

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji , rozwoju i zabawy

Uczniowie klas I-IV

I i II sem

B.Binder – Bańka

Wychowawcy świetlicy

71.

„Krajobrazy Ziemi”- konkurs

Uczniowie klas VII-VIII i Gim.

I i II sem

A. Mrowiec-Kostorz

72.

Przeprowadzenie I i II miejskiego etapu Małej Olimpiady Matematycznej

Uczniowie klas VI

II sem

B.Kaczmarczyk

M. Motyl

73.

Konkurs matematyczny (szkolny)

Uczniowie klas I-III

II sem.

A. Wallenburg

74.

Konkurs ortograficzny (szkolny)

Uczniowie klas II-III

II sem.

Gawrońska

K. Żabicka

75.

Konkurs szkolny „Mistrz Rachmistrz”

Uczniowie klas V

II sem

M. Motyl

76.

Konkurs przyrodniczo-literacki (międzyszkolny)

Uczniowie klas III

II sem.

A.Ostaszewska

A.Kałan  we współpracy z nauczycielami I-III

77.

Konkurs szkolny „ Mistrz Matematyki”

Uczniowie klas VI

II sem

M. Motyl

R. Nowak

78.

Konkurs przyrodniczo- literacki „Zaczarowana zagroda” (szkolny)

Uczniowie klas II

II sem.

A.Ostaszewska

A. Wallenburg

79.

Konkurs „ Pięknie piszę” (szkolny)

Uczniowie klas I-III

II sem.

K.Żabicka

I. Gawrońska

A. Wallenburg

80.

Przeprowadzenie I i II miejskiego etapu Małej Olimpiady Matematycznej

Uczniowie klas VI

II sem

M. Motyl

B. Kaczmarczyk

81.

Konkurs informatyczno – plastyczny wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczny uczeń” (szkolny)

Uczniowie klas III

II sem.

M.Dracheim

82.

Szkolny drużynowy konkurs matematyczny „Potyczki z Królową Nauk”

Uczniowie klas IV

II sem

B. Kaczmarczyk

R. Nowak

M. Motyl

83.

Zbiórka darów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Uczniowie szkoły

II sem

A.Kałan

 

 

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

 • Pn-Cz 07:20-15:20
 • Pt prace administracyjne
 • So, N nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl