Skąd się bierze prąd – konkurs plastyczny dla uczniów klas 7 i 8 sp

Children: 1

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie pt. "Skąd się bierze prąd".

Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną, a także rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni u dzieci, kształcenie poczucia estetyki oraz umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji. 2. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej obrazującej źródła pochodzenia energii elektrycznej.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach 8:15-16:00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Departament Komunikacji Społecznej (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

W naszej szkole można prace przekazać z pakietem dokumentów, które można pograć ze strony poświęconej konkursowi, pani Joannie Greckiej-Otrembie do dnia 10.10.21.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej oryginały lub fotokopie następujących dokumentów:

‒ wypełniony formularz „Metryczka pracy plastycznej” (załącznik nr 1),
‒ oświadczenie zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 2),
‒ zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3),
‒ zgodę na wykorzystywanie pracy (załącznik nr 4).

/przekierowanie na stronę konkursu - proszę kliknąć w obrazek/

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:35 - 11:20
 • Lekcja 5: 11:40 - 12:25
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl