Children: 1

Przedstawiamy ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, który dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Więcej o rekrutacji, o terminach uzupełniania wniosków, o ogłoszeniu list przyjętych kandydatów na stronie MEN pod linkiem Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Slajdy pochodzą z prezentacji na stronie MEN : Prezentacja egzaminy

Tags:

Children: 1

TREMINY REKRUTACJI 2019/2020

Terminy postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowaniauzupełniającego, a także terminy składaniadokumentów do klas pierwszych publicznych szkółponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego,pięcioletniegotechnikum, trzyletniej branżowejszkołyI stopnia i klaswstępnychw publicznych szkołachponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowychszkółI stopnia, w którychzajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynająsię w pierwszym powszednim dniu lutego 2021r

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniauzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowychszkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawczerozpoczynająsię w pierwszym powszednim dniu września 2020 r

Terminy postępowania rekrutacyjnego orazpostępowaniauzupełniającego, a także terminyskładania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkółpodstawowych dla dorosłychoraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dladorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynająsię w pierwszym powszednim dniu września 2020

zródło:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/

Tags:

Children: 120

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Zmianie uległ termin składania dokumentów związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego.

Decyzja

Załącznik do decyzji

 

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl