Opracowane meriały przez nauczycieli w ramch projektu PO WER "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"

Children: 120

Cwiczenia nadesłała Pani Barbara Kaczmarczyk

 

Scenariusz nr 1

ćwiczenie 1 - Match the sentence beginnings with the correct endings.

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy czytanie, słuchanie  oraz słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

Ćwiczenie można dostosować do dowolnego przedmiotu, na dowolnym poziomie.

Należy wyciąć paski z częściami zdań (załączniki 1 i 2) - początek lub koniec zdania. Jeśli klasa liczy więcej uczniów niż jest zdań, można dodać własne zdania lub skopiować już napisane. Warianty ćwiczenia:

 1. a) Praca w parach - przy mniejszej liczbie zdań.

Jeden uczeń otrzymuje paski papieru z początkiem zdań, drugi paski z zakończeniem zdań. Pierwszy uczeń wybiera zdanie i odczytuje je, zadaniem drugiego ucznia jest dopasowanie odpowiedniego zakończenia zdania.

 1. b) Praca w czwórkach

Jedna para otrzymuje paski z początkiem zdań, druga paski z zakończeniem zdań.

 1. c) Praca z małą grupą uczniów np. na kółku matematycznym

Nauczyciel ma paski z początkiem zdań, każdy  uczeń otrzymuje jeden lub dwa paski
z zakończeniem zdań. Nauczyciel czyta początek zdania, uczeń, który zna jego zakończenie zgłasza się i odczytuje swoją odpowiedź.

 1. d) Praca z całą klasą

Każdy uczeń otrzymuje pasek z początkiem lub końcem zdania. Jeden uczeń czyta głośno początek zdania. Uczeń, który ma pasek z zakończeniem zdania, zgłasza się i odczytuje informację na pasku. Jeśli zakończenie jest nieprawidłowe kolejny uczeń ma szansę podać prawidłową odpowiedź.

Przykładowe zdania:

Dział "Czworokąty" - załącznik nr 1

Dział "Podzielność liczb" - załącznik nr 2

 

 załącznik nr 1

Trapezoid is a quadrilateral

with at least one pair of parallel sides.

Isosceles trapezoid is a trapezoid

in which the arms are of equal length.

Right-angled trapezoid is a trapezoid

that has at least one right angle.

Parellelogram is a quadrilateral

which has two pairs of parallel sides.

Diamond is a quadrilateral

that has all sides of equal length.

Rectangle is a quadrilateral

whose all angles are right angles.

Square is a rectangle

that has all sides of equal length.

The diagonals of a parallelogram

intersect at their midpoint.

Diagonals of a diamond

intersect at their midpoint and are perpendicular.

Diagonals of a rectangle

are of equal length and intersect at the midpoint.

Diagonals of a square

are of equal length, intersect at the midpoint and are perpendicular.

The sum of the measures of the angles

of a quadrilateral is 360o.

 

Załącznik nr 2

 

A number is divided by 2

when its last digit is 0, 2, 4, 6, 8.

A number is divided by 5

when its last digit is 0 or 5.

A number is divided by 10

when its last digit is 0.

A number is divided by 100

when its two last digits are 00.

A number is divided by 3

when the sum of its digits is divisible by 3.

A number is divided by 9

when the sum of its digits is divisible by 9.

A prime number

has only two divisors.

A prime number

Is only divided by itself and 1.

Numbers 0 and 1

are not prime or composite numbers.

A composite number

has more than two div

 

 

 Scenariusz nr 2

 

ćwiczenie 2

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

a) Match words to the picture.

right-angled triangle             acute triangle             isosceless triangle

equilateral triangle               obtuse triangle

 

 

 

   b) Match words to the picture.

 

rectangle        parallelogram             diamond         trapezoid        square

 

 

 

 

 

 

Scenariusz nr 3

 

ćwiczenie 3

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

 

a) Answer the questions - choose the correct name of triangle from the list below

right-angled triangle                       acute triangle                         isosceless triangle

                             equilateral triangle               right-angled isoscelles triangle
 1. Which triangle has all heights of the same length? .............................................................
 2. Which triangle has two sides of the same length? ...............................................................
 3. Which triangle has all sides of the same length? .................................................................
 4. Which triangle has three acute angles? ...............................................................................
 5. Which triangle has two angles of measure 45o? ..................................................................
 6. Which triangle has two heights of the same length? ...........................................................
 7. Which triangle has two angles of the same measure? .......................................................
 8. Which triangle has an angle of measure 90o? ......................................................................

 

 Scenariusz nr 4 

ćwiczenie 4

Ćwiczenie można stosować jako powtórkę partii materiału. Ćwiczymy słownictwo z zakresu języka angielskiego na matematyce.

 1. a) Answer the questions - match the name of polygons (the first letter of the polygons is given).

 

 

 1. Which D has all sides of equal length?                 .............................................................
 2. Which P has five sides?                                     ..............................................................
 3. Which T has at least one pair parallel sides?         .............................................................
 4. Which R has all right angles?              ...............................................................................
 5. Which S has four sides of the same length and four angles of the same measure?  ..................................................................
 6. Which H has six sides?                                       ...........................................................
 7. Which P has two pairs of parallel sides?               ...........................................................

 

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl