Children: 1

 

HARMONOGRAM PRACY
SP12 im. I. J. Paderewskiego w ZSiP nr 1 w Katowicach 

rok szkolny 2020/2021

 

1.09 -poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2020 -środa

Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2020- środa

Narodowe Święto Niepodległości

 

Rekolekcje szkolne

23-31.12.2020

 Zimowa przerwa świąteczna;

4.01-17.01.2021

 Ferie zimowe

17-18-19.03.2021

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

25-26-27.05 2021

Egzaminy ósmoklasisty

3.05.2021- poniedziałek

Święto Konstytucji 3-go Maja

12.06.2021

FESTYN ZESPOŁU

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP 12

30.10. 2020

2.11.2020

4.06.2021

3 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25-26-27  maja 2021

3dni - Dni Egzaminu Ósmoklasisty

 

Harmonogram klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

2.09.2020-31.01.2021

Okres I półrocza - 87 dni nauki

26.01.2021

Konferencja- przygotowanie śródrocznej klasyfikacji

28.01.2021

Klasyfikacja śródroczna

1.02.2021

Początek II półrocza-możliwa zmiana planu lekcji

1.02-25.06.2021 okres II półrocza - 94 dni nauki

15.06.2021

Konferencja- przygotowanie rocznej klasyfikacji

17.06.2021

Klasyfikacja roczna

 

 

Imprezy, konkursy i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021

(kalendarz imprez już niedługo zostanie zaktualizowany i zamieszczony)

L.p.

Nazwa

Przeznaczenie

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

 Dzień czystego powietrza.

Uczniowie szkoły

IX

 M. Motyl

2.

 Dzień tabliczki mnożenia.

Uczniowie klas IV-VIII

IX

 R. Nowak,

 J. Otremba - Grecka

 3.  Dzień Kropki  Uczniowie szkoły  15.09.2020  J. Otremba - Grecka
4.  e-Planetobus uczniowie klas 4-8  IX  J. Otremba - Grecka
5.        

 

 

 

Tags:

Children: 1

 

 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

8 września

13 października

10 listopada

15 grudnia

16.02.2021- podsumowanie I półrocza;

Zebranie z Rodzicami Ósmoklasistów

13 kwietnia

 

18 maja-powiadomienie o zagrożeniach

2 czerwca-- powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych.

 

Tags:

Children: 1

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W ZSiP 1 Katowice

 

 

PEDAGOG SZKOLNY/TERAPEUTA

Marzena Kingsford

gabinet 1-9

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-8.45 7b

9.00-11.30

11.45-12.30 6c /1-2

12.30-15.30

11.00-13.00

12.50-13.30 4b/2-1

13.40-14.30 5a/0-8

14.30-15.30

15.40-16.30 7a

16.30-17.30

8.00-13.00

12.50-13.407b/1-3

11.00-14.30

14.45-15.30 6a/0-10

15.30-16.30

16.30-17.30 8a/0-3

11.30-14.30

14.45-15.30 8b/0-5

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

ANITA MAZUR
Gabinet w  Świetlicy Promyczek
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11.00-15.00

9.30-17.30

11.00-15.00

12.00-15.00

8.00-11.00

 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli czujesz że masz problem, nie potrafisz sobie z nim poradzić...

Zapraszam. Czekam właśnie na Ciebie.

 

 

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 
 

Prowadzi:

- indywidualne rozmowy wspierające,

-pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

- prowadzi zajęcia w klasach.

Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

 • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.
 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
 • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
 • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole), Radą Osiedla.
 • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa .

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 
 

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 
 

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 

6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 
 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

 

Pedagog Kontakt telefoniczny : 32-2555036 wew. 23

 

Wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna z nasza rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii

 

 

Działania profilaktyczne:

Działania związane z bezpieczeństwem w sieci

 Zagrożenia związane z hejtem. Odpowiedzialność małoletniego w świetle przepisów prawa.

Prelekcje w ramach realizacji Olimpiady "Zwolnieni z teorii"

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 Zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna

 Prelekcje w ramach realizacji Olimpiady "Zwolnieni z teorii"

Światowy Dzień bez Tytoniu

„Lubię, Szanuję, Akceptuję – Siebie”, e-book dla młodzieży, rodziców, wychowawców

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe”

 Bezpieczeństwo uczniów

"Bezpieczeństwo to ważna sprawa" 

"Ku przestrodze na drodze"

Poradniki "Bezpieczne ferie"

dla rodziców o bezpieczeństwie w sieci

Dla uczniów o bezpieczeństwaie w sieci

 Telefony/infolinie

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od dziś rusza młodzieżowe pogotowie emocjonalne!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii 2021

Informacje pedagoga/psychologa

STYPENDIA SZKOLNE na rok 2019/2020

Stypendium szkolne - wniosek i zalączniki

Informacje o Koronawirusie

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

- bezpieczeństwo i higiena

Fundacja Dbam o Mój Zasięg - zostań w domu

Koronawirus

Uczniu zostań w domu

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

Przemek Staroń o lęku

Zachowuj spokój ducha (koronawirus)

Porady dla nastolatka w czasie pandemii

Jak rozmawiać z dzieckiem o pandemii?

Rzecznik praw pacjenta informuje - pomoc ogólnopolska

Psychologowie dla społeczeństwa

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem? Strategie.

Jak bajka znalazła drogę do tysięcy domów

Poradnik dla dzieci o koronawirusie

Antywirusowa gra dla dzieci

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: Wskazówki/propozycje w postępowaniu rodzic-dziecko.

Dzienniczek z czasu kwarantanny

"Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą?"

Uczenie się

Efektywne sposoby uczenia się

Jak uczyć się skuteczniej?

Sposoby spędzania wolnego czasu

Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą

 Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą- zdjęcia Waszych pupili

Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą- zdjęcia Waszych pupili cz.2

Sposoby spędzania wolnego czasu

Sposoby spędzania wolnego czasu - klasa 1c

 

 

Children: 1

Podręczniki dla klas 1 - 8 SP

 

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
I

„Poznaję Boży świat”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek Jedność
II Kochamy Pana Jezusa+karty pracy ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
III Przyjmujemy Pana Jezusa+karty pracy ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
IV Jestem chrześcijaninem ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność
VI Wierzę w Kościół ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań

 

UWAGA - ze względu na nową podstawę programową w klasach 1 oraz 5 podręczniki uległy zmianie.

 

 

Tags:

Children: 1

W Naszym Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach pracuje wykwalifikowana kadra innowacyjnych nauczycieli.

Dla NASZYCH uczniów oraz rodziców i społeczności lokalnej tworzymy nowoczesne rozwiązania dla edukacji.

 

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2021-certyfikat dla ZSiP1Katowice

 

Przedstawiamy innowacje wdrożone do realizacji w obecnym roku szkolnym 2020/2021

 

Innowacje realizowane w edukacji wczesnoszkolnej
 
Po naszymu, czyli po śląsku-  edukacja regionalna

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska

Głównym celem innowacji jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach, poznanie gwary śląskiej, legend śląskich. Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej.
 
 Zaprogramuj przyszłość- kodowanie, programowanie dla klas 1-3

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Aleksandra Wallenburg

 

Cel główny:

Rozwój kompetencji cyfrowych, w szczególności związanych z nauką kodowania i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 
 Czytam, więc wiedzę zdobywam
 

Autorzy i nauczyciele uczestniczący:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska 

Cel główny:

Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci.

 
 Innowacje realizowane w II etapie edukacyjnym
 
 DWUMIESIĘCZNIK SZKOLNY
 
Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Daria Polak

 Cele główne:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań uczniów,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • nabywanie umiejętności świadomego korzystania z zasobów technologii komputerowej i uczestniczenia w kulturze.
 
TEATRZYK DWUNASTKA
 

Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Zalewska

Cele główne:

 • rozwijanie uzdolnień artystycznych, zainteresowań uczniów,
 • zdobywanie potrzebnej wiedzy poprzez udział w warsztatach teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • uczenie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych.
 
 Opowiem Ci o Ojczyźnie
 

Autorzy:

Katarzyna Mielcarz, Agnieszka Zalewska, Bogusław Pilch

Cele główne:

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych

 
Maths in English
 

Autorzy i nauczyciele realizujący:

Barbara Kaczmarczyk, Joanna Grecka-Otremba

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, połączone  z wykorzystaniem naturalnych językowych i matematycznych możliwości dziecka oraz stworzenie sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom wykonywać zadania proste i problemowe sformułowane w języku angielskim.

 
 Podstawowe pojęcia i zwroty fizykochemiczne w języku angielskim
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cel główny:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami fizykochemicznymi w języku angielskim.

 
Uczeń – badacz i odkrywca chemii i fizyki
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Zachęcenie i motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania, planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, zgłębiania tajników wiedzy z nauk ścisłych przy wykorzystaniu metody IBSE.

 
 Młody Naukowiec  ZSiP 1 Katowice w Świecie Hydrostatyki i Aerostatyki
 

Autor:

Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Stworzenie odpowiednich warunków do nauki w celu efektywniejszego procesu poznawczego, zastosowanie metody nauczania przez odkrywanie.

 
DWUJĘZYCZNA DWUNASTKA
 

Autorzy:

Alicja Kosek, Barbara Kaczmarczyk, Mateusz Motyl

Cele główne:

Wzbogacenie zajęć z przedmiotów wiodących w szczególności matematyki i biologii, i j. angielskiego. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim wśród uczniów klas VII i VIII.

 
 Planuję swoją przyszłość
 

Autorzy:

Renata Nowak, Mateusz Motyl

Cele główne:

Urozmaicenie lekcji z wychowawcą, kształtowanie wśród uczniów umiejętności wyboru ścieżki edukacyjnej, zawodowej.

 
Zieleń to życie
 

 Autor: Damian Labuszka

Nauczyciele realizujący innowację:

Damian Labuszka, Anna Lauer-Wochnik

Cel główny:

Poprawa estetyki terenu zielonego wokół szkoły i w salach lekcyjnych.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:35 - 11:20
 • Lekcja 5: 11:40 - 12:25
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl