TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

17 września

 

15 października

 

12 listopada

 

17 grudnia- powiadomienie o zagrożeniach

 

4 luty- podsumowanie I półrocza;

Zebranie z Rodzicami ósmoklasistów

 

19 maja-powiadomienie o zagrożeniach

 

 

2 czerwca

 

  

 
Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III rozpoczynają się o godzinie 17:30, dla rodziców uczniów klas IV-VIII o godzinie 18:00.
Konsultacje trwają od godziny 17:30 do 18:30

  

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 
 

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

 

17 września

15 października

 

12 listopada

17 grudnia- powiadomienie o zagrożeniach

 

4 luty- podsumowanie I półrocza;

Zebranie z Rodzicami ósmoklasistów

19 maja-powiadomienie o zagrożeniach

 

2 czerwca

   

 
Zebrania dla rodziców uczniów klas 1-3 rozpoczynają się o godzinie 17.30
dla rodziców uczniów klas 4-8 oraz klas gimnazjalnych o godzinie 18.00

Konsultacje trwają od godziny 17.30 do 18.30

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin

Klasa/grupa

1.

Batorski Michał

Wyjazdy na zawody sportowe

wg harmonogramu

 

2.

Binert Leszek

Tenis stołowy

wtorek 14:00 - 14:45

kl. IV - VIII

Tenis stołowy

piątek 13:00 - 13:45

 

4.

Demel Joanna

„Wyginam śmiało ciało” - zajęcia ruchowe

poniedziałek 15:00 -16:00

kl. III - IV

„Mistrz rachmistrz” - zajęcia matematyczne

czwartek 14:00 - 15:00

kl. II - III

5.

Dereszyńki Ryszard

„Pomaluj mój świat” - zajęcia plastyczne

piątek 12:55 - 13:40

kl. Vd

6.

Domagała Marta

Zajęcia z jęz. polskiego

środa 13:50 - 14:35

kl. IV

7.

Dracheim Magdalena

Zajęcia usprawniające

czwartek 12:35

kl. Ib

   

 

8.

Duchnowska Ewa

Zajęcia wspomagające i rozwijające

poniedziałek 14:35

kl. VIa i IIIa, IIIb gimn.

Przygotowanie do egzaminu

środa 14:35

 

9.

Filipowska Ewa

„Rozwijam swoje talenty” - kółko plastyczne

środa 14:00 - 15:00

kl. I - III

„Cuda z papieru” - małe origami

czwartek 13:00 - 14:00

kl. I - III

11.

Gasz Aneta

„Zabawa i nauka z komputerem”

środa 12:30-13:30

kl. III-IV

„Relaks w świetlicy” - zajęcia wyciszające

czwartek 15:00 - 16:00

kl. I - IV

12.

Gawrońska Iwona

Zajęcia usprawniające

poniedziałek 12:45 - 13:30

kl. IIIa

Zajęcia przyrodniczo - plastyczne

wtorek 12:45 - 13:30

kl. III

13.

Grecka-Otremba Joanna

Zajęcia rozwijające z matematyki

wtorek 14:45 - 15:30

kl. VIc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

piątek 14.45-15.30

kl. IIIa gimn.

Konsultacje dla uczniów

wtorek 15:35-16:20

piątek 15.40-16:20

kl. VII i VIII, gimnazjum

Koło „Młodych naukowców”

piątek 15:00 - 16:30 (raz w miesiącu-ostatni piątek)

 dla wszystkich zainteresowanych uczniów

14.

Hącia Dawid

Wyjazdy na zawody lekkoatletyczne

wg harmonogramu

kl. IV - VIII

Wyjazdy na zawody sportowe

 

 

15.

Hącia Marzena

„Tańce skakańce” - zajęcia ogólnorozwojowe

wtorek 15:16:00

kl. III - IV

„Jestem kreatywny” - zajęcia twórcze

piątek 14:30 - 15:30

 

16.

Kaczmarczyk Barbara

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty

poniedziałek 14:45 - 15:30

środa 14:45 - 15:30

kl. VIIIa/VIIIb

Pogotowie matematyczne

czwartek 14:45 - 15:30

kl. VIIa-c

17.

Kaczmarek Sylwia

Przygotowanie do konkursów

poniedziałek/wtorek 7:30

kl. VII - VIII

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

wtorek 14:45 - 15:30

kl. VIII

18.

Kałan Aleksandra

Wyjścia na konkursy i turnieje szachowe

wg terminarza

 

19.

Kałuża Michał

„Poczytaj mi kolego” - zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

środa 14:45 - 15:15 (co dwa tygodnie)

kl. VIIIb

20.

Karkowska Joanna

Zajęcia z techniki Kółko techniczne

poniedziałek 8:00 - 8:45

wtorek 14:45 - 15:30

kl. IV - VI

kl. V

21.

Kingsford Marzena

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

wtorek 15:30 - 16:15

kl. VII

Zajęcia rozwijające kompetencji emocjonalno-społecznych

poniedziałek 13:40 - 14:40

kl. VI, VII

22.

Klepek Agata

Realizacja innowacji „Dwujęzyczna Dwunastka”

wtorek 7:30 - 8:00

czwartek 7:30 - 8:00

kl. VIIa/VIIc

23.

Kornecki Filip

Wyjazdy na zawody sportowe

 

wg harmonogramu

 

24.

Kosek Alicja

Zajęcia z innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczna Dwunastka”

środa 14:45 - 15:30

kl. VIIc

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

czwartek 7:30 - 8:00

kl. VIb

25.

Krupińska Alicja

„Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców”

czwartek 15:00 - 16:00

 

26.

Kubica Anna

Przygotowanie do egzaminu „Zabawy z gramatyką”

czwartek 14:45 - 15:30

piątek 13:50 - 14:35

kl. IIIa - IIIb gimn.

kl. V i VI

27.

Labuszka Damian

„Angielski na wesoło”

wtorek 14:40 - 15:25

 

Pogotowie języka angielskiego

czwartek 14:45 - 15:25

 

28.

Lauer-Wochnik Anna

Język niemiecki

środa 12:55 - 13:40

kl. IVd

Język niemiecki

czwartek 13:50 - 14:35

 

29.

Leczkowski Tomasz

Kółko informatyczne

poniedziałek 13:50 - 14:35

kl. V.VI

30.

Masłowski Krzysztof

Zajęcia sportowe

wtorek 16:00 - 17:30

kl. III - IV (dziew.)

Zajęcia sportowe

środa 13:40 - 15:00

kl. II - IV (dziew.)

31.

Malerowicz Szymon

„Dzieci Maryji” - zajęcia z religii

sobota 10:30

kl. I - VI sala parafii WNMP)

32.

Mielcarz Katarzyna

„Z historią za pan brat” - zajęcia rozwijające

„Co z tą historią?” - zajęcia dodatkowe

środa 15:30 - 16:15

piątek 14:45 - 15:30

kl. IV - gimn.

33.

Motyl Mateusz

Rajdy górskie

 

kl. IV - gimn.

34.

Mól Alicja

Zajęcia rozwijające

poniedziałek 14:45

kl. Vb

Przygotowanie do egzaminów

środa 7:30

kl. VIIIa

35.

Mrowiec-Kostosz Adriana

Rajdy górskie

 

 

36.

Nowak Renata

„Pogotowie matematyczne”

środa /piątek 7:30 - 8:00

kl. Vb, Vd/VIb

Przygotowanie do egzaminu

poniedziałek 8:15 - 8:45

kl. IIIb gimn.

37.

Omirska Agnieszka

 

 

 

38.

Ostaszewska Anna

Zajęcia rozwijające

środa 8:55

kl. IIB

39.

Pieprzyca Danuta

Zajęcia rozwijające

środa 14:00 - 15:00

kl. IV

Zajęcia czytelnicze

wtorek 7:00 - 8:00

kl. I - IV

40.

Pilch Bogusław

Rajdy górskie

 

 

41.

Pisarek Mirosław

Wyjazdy na zawody sportowe

wg harmonogramu

 

42.

Polak Daria

„Śladami przeszłości”

wtorek 15:30 - 16:15

czwartek 15:40 - 16:25

kl. IV, VII, VIII oraz gimn.

43.

Popławska Małgorzata

Trening edukacyjny z chemii

poniedziałek 15:30 - 16:30

kl. VII, VIII oraz gimn.

44.

Rachwalska Barbara

Zajęcia rozwijające

poniedziałek 8:00

 

45.

Rej Klaudia

Zajęcia wspomagające

poniedziałek 8:00 - 8:45

kl. Ia

Kółko taneczne

środa 13:55 -14:35/piątek 13:55

kl. Ia/III gimn.

Kółko plastyczne

poniedziałek 12:55 - 13:40

kl. Ia

46.

Rusin Łukasz

Siatkówka

czwartek 16:00 - 17:00

kl. IV - VIII

47.

Słabicka Halina

„Podróże Male i duże” - zajęcia przyrodniczo-geograficzne

wtorek 12:30 - 13:30

kl. Ib

„Plastyczne inspiracje” - różnorodne techniki plastyczne

piątek 12:30 - 13:30

kl. Ib

48.

Stolecka Aleksandra

 

 

 

49.

Śliwa Małgorzata

„Mam zręczne ręce” - zajęcia plastyczno-techniczne

piątek 13:30 - 14:30

kl.I - III

„Ja to potrafię” - zajęcia logicznego myślenia

poniedziałek 14:30 - 15:30

kl.I - III

50.

Wallenburg Aleksandra

Zajęcia doskonalące

piątek 8:00 - 8:45

kl. IIa

51.

Węgrzyńska Bożena

„Spotkanie z lekturą” - zajęcia czytelnicze

poniedziałek 8:45 - 9:45

kl. Ib

„Tęczowy świat dziecka” - zajęcia plastyczno-techniczne

wtorek 14:00 - 15:00

kl. I - IV

52.

Wieczorek Helena

Zajęcia rozwijające z biologii

poniedziałek 14:30 -15:15

poniedziałek 15:15 - 16:00

kl. V

kl. VIII i gimn.

53.

Wieszołek Anna

Przygotowanie do wczesnej Komunii św.

środa 17:00 - 18:00

Przedszkole, kl.I - II

54.

Zalewska Agnieszka

„Pogotowie polonistyczne”

poniedziałek 14:45 - 15:30

kl. V - VII

Przygotowanie do konkursów

czwartek 7:30 (wg potrzeb)

 

55.

Zgrzywa Monika

Zajęcia z języka angielskiego

poniedziałek 12:55 - 13:40

kl. V

piątek 13:40 - 14:35

kl. IV

56.

Zych Tatiana

Zajęcia relaksacyjne

środa 12:30 - 13:30

 

„Spotkania z zawodami”

poniedziałek 13:50 - 14:40

 

57.

Żabicka Kinga

Zajęcia matematyczne

poniedziałek 8:00 - 8:45

 

Zajęcia matematyczno - usprawniające

środa 8:00 - 8:45

 

 

 

Podręczniki dla klas 1 - 8 SP

 

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
I Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa+karty pracy (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
II Kochamy Pana Jezusa+karty pracy (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
III Przyjmujemy Pana Jezusa+karty pracy (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
IV Jestem chrześcijaninem (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
V Wierzę w Boga (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań
VI Wierzę w Kościół (red.) ks. prof. Jan Szpet   i Danuta Jackowiak Św. Wojciech, Poznań

Do klasy VII i VIII nie obowiązuje podręcznik

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

 • Pn-Cz 07:20-15:20
 • Pt prace administracyjne
 • So, N nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl