Children: 1

W Naszym Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach pracuje wykwalifikowana kadra innowacyjnych nauczycieli.

Dla NASZYCH uczniów oraz rodziców i społeczności lokalnej tworzymy nowoczesne rozwiązania dla edukacji.

Przedstawiamy innowacje wdrożone do realizacji w obecnym roku szkolnym 2019/2020r.:

Innowacje realizowane w edukacji wczesnoszkolnej
 
Po naszymu, czyli po śląsku-  edukacja regionalna

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska

Głównym celem innowacji jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach, poznanie gwary śląskiej, legend śląskich. Ukształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej.
 
 Zaprogramuj przyszłość- kodowanie, programowanie dla klas 1-3

Autor: Natalia Rusin

Nauczyciele realizujący innowacje:

Natalia Rusin, Aleksandra Wallenburg

 

Cel główny:

Rozwój kompetencji cyfrowych, w szczególności związanych z nauką kodowania i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 
 Czytam, więc wiedzę zdobywam
 

Autorzy i nauczyciele uczestniczący:

Natalia Rusin, Klaudia Rej, Magdalena Dracheim, Kinga Żabicka-Sterczyk, Iwona Gawrońska, Aleksandra Wallenburg, Anna Ostaszewska 

Cel główny:

Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci.

 
 Innowacje realizowane w II etapie edukacyjnym
 
 DWUMIESIĘCZNIK SZKOLNY
 
Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Daria Polak

 Cele główne:

 • rozwijanie i kształtowanie zainteresowań uczniów,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • nabywanie umiejętności świadomego korzystania z zasobów technologii komputerowej i uczestniczenia w kulturze.
 
TEATRZYK DWUNASTKA
 

Autorzy:

Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Zalewska

Cele główne:

 • rozwijanie uzdolnień artystycznych, zainteresowań uczniów,
 • zdobywanie potrzebnej wiedzy poprzez udział w warsztatach teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • uczenie twórczego myślenia,
 • przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych.
 
 Opowiem Ci o Ojczyźnie
 

Autorzy:

Katarzyna Mielcarz, Agnieszka Zalewska, Bogusław Pilch

Cele główne:

Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych

 
Maths in English
 

Autorzy i nauczyciele realizujący:

Barbara Kaczmarczyk, Joanna Grecka-Otremba

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, połączone  z wykorzystaniem naturalnych językowych i matematycznych możliwości dziecka oraz stworzenie sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom wykonywać zadania proste i problemowe sformułowane w języku angielskim.

 
 Podstawowe pojęcia i zwroty fizykochemiczne w języku angielskim
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cel główny:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami fizykochemicznymi w języku angielskim.

 
Uczeń – badacz i odkrywca chemii i fizyki
 

Autorzy:

Małgorzata Popławska, Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Zachęcenie i motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania, planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, zgłębiania tajników wiedzy z nauk ścisłych przy wykorzystaniu metody IBSE.

 
 Młody Naukowiec  ZSiP 1 Katowice w Świecie Hydrostatyki i Aerostatyki
 

Autor:

Joanna Grecka-Otremba

Cele główne:

Stworzenie odpowiednich warunków do nauki w celu efektywniejszego procesu poznawczego, zastosowanie metody nauczania przez odkrywanie.

 
DWUJĘZYCZNA DWUNASTKA
 

Autorzy:

Alicja Kosek, Barbara Kaczmarczyk, Mateusz Motyl

Cele główne:

Wzbogacenie zajęć z przedmiotów wiodących w szczególności matematyki i biologii, i j. angielskiego. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim wśród uczniów klas VII i VIII.

 
 Planuję swoją przyszłość
 

Autorzy:

Renata Nowak, Mateusz Motyl

Cele główne:

Urozmaicenie lekcji z wychowawcą, kształtowanie wśród uczniów umiejętności wyboru ścieżki edukacyjnej, zawodowej.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tags:
Children: 1

Informujemy, że w okresie ferii zimowych będziemy wspólnie z Klubem "Rezonans" działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach, organizować dwa turnusy półkolonii.

Zapisy odbywają się w Klubie "Rezonans".

Karty uczestnictwa należy oddać do sekretariatu Zespołu.

Tags:
Children: 1

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W ZSiP 1 Katowice

 

 

PEDAGOG SZKOLNY/TERAPEUTA

Marzena Kingsford

gabinet 1-9

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-11:00

9:30-18:00

8:45-13:30

12:30-14:30

8.45-12:45

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

ANITA MAZUR
Gabinet w  Świetlicy Promyczek
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:30 - 14:30

10:30 - 16:30

10:30 - 14:30

11:00 - 15:00

8:00 - 12:00

 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli czujesz że masz problem, nie potrafisz sobie z nim poradzić...

Zapraszam. Czekam właśnie na Ciebie.

 

 

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 
 

Prowadzi:

- indywidualne rozmowy wspierające,

-pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

- prowadzi zajęcia w klasach.

Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

 • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.
 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
 • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
 • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole), Radą Osiedla.
 • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa .

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 
 

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 
 

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 

6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 
 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

 

Pedagog Kontakt telefoniczny : 32-2555036 wew. 23

 

Wsparcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna z nasza rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach

 

Działania profilaktyczne podjęte w roku szkolnym 20219/2020:

Działania związane z bezpieczeństwem w sieci

 Zagrożenia związane z hejtem. Odpowiedzialność małoletniego w świetle przepisów prawa.

Prelekcje w ramach realizacji Olimpiady "Zwolnieni z teorii"

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

 Zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna  Prelekcje w ramach realizacji Olimpiady "Zwolnieni z teorii"
 Bezpieczeństwo uczniów

"Bezpieczeństwo to ważna sprawa" 

"Ku przestrodze na drodze"

Poradniki "Bezpieczne ferie"

dla rodziców o bezpieczeństwie w sieci

Dla uczniów o bezpieczeństwaie w sieci

 Telefony/infolinie

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od dziś rusza młodzieżowe pogotowie emocjonalne!

Informacje pedagoga/psychologa

STYPENDIA SZKOLNE na rok 2019/2020

Informacje o Koronawirusie

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

- bezpieczeństwo i higiena

Fundacja Dbam o Mój Zasięg - zostań w domu

Koronawirus

Uczniu zostań w domu

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

Przemek Staroń o lęku

Zachowuj spokój ducha (koronawirus)

Porady dla nastolatka w czasie pandemii

Jak rozmawiać z dzieckiem o pandemii?

Rzecznik praw pacjenta informuje - pomoc ogólnopolska

Psychologowie dla społeczeństwa

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem? Strategie.

Jak bajka znalazła drogę do tysięcy domów

Poradnik dla dzieci o koronawirusie

Antywirusowa gra dla dzieci

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: Wskazówki/propozycje w postępowaniu rodzic-dziecko.

Dzienniczek z czasu kwarantanny

"Jak w czasie pandemii przetrwać w domu z dziećmi i pracą?"

Uczenie się

Efektywne sposoby uczenia się

Jak uczyć się skuteczniej?

Sposoby spędzania wolnego czasu

Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą

 Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą- zdjęcia Waszych pupili

Empatia i wrażliwość, czyli jak sobie radzą nasze zwierzaki z naszą pomocą- zdjęcia Waszych pupili cz.2

Sposoby spędzania wolnego czasu

Sposoby spędzania wolnego czasu - klasa 1c

 

 

Children: 1

 

 TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

17 września

15 października

12 listopada

10 grudnia- powiadomienie o zagrożeniach

4 luty- podsumowanie I półrocza;

Zebranie z Rodzicami ósmoklasistów

19 maja-powiadomienie o zagrożeniach

 

 2 czerwca

  

 
Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III rozpoczynają się o godzinie 17:30, dla rodziców uczniów klas IV-VIII o godzinie 18:00.
Konsultacje trwają od godziny 17:30 do 18:30

Children: 1

  

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 
 

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

 

17 września

15 października

 

12 listopada

10 grudnia- powiadomienie o zagrożeniach

 

4 luty- podsumowanie I półrocza;

Zebranie z Rodzicami ósmoklasistów

19 maja-powiadomienie o zagrożeniach

 

2 czerwca

   

 
Zebrania dla rodziców uczniów klas 1-3 rozpoczynają się o godzinie 17.30
dla rodziców uczniów klas 4-8 oraz klas gimnazjalnych o godzinie 18.00

Konsultacje trwają od godziny 17.30 do 18.30

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

Pn.-Czw. 7:30 - 15:30

Pt.            7:30 - 12:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl